تترادلتا® | ®Tetra-Delta


نووبیوسین+نئومایسین+پنی‌سیلین+استرپتومایسین+پردنیزولون

تترادلتا® | ®Tetra-Delta
  • - گونه هدف :
  • - تولید کننده :
  • Zoetis
  • - بسته بندی :
  • جعبه های 20 عددی سرنگ‌های 10 میلی‌لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

تترادلتا® | ®Tetra-Delta

سوسپانسیون روغنی استریل به رنگ سفید تیره (خاکستری روشن)
هر سرنگ 10 میلی‌لیتری حاوی:
نووبیوسین (به شکل نووبیوسین سدیم) 100 میلی‌گرم
نئومایسین (به شکل سولفات نئومایسین) 105 میلی‌گرم
پنی‌سیلین پروکائین 100 میلی‌گرم
دی هیدرو استرپتومایسین
(به شکل سولفات دی ‌هیدرواسترپتومایسین) 125  میلی‌گرم
پردنیزولون 10 میلی‌گرم

موارد کاربرد:

ضدباکتریایی و ضدالتهاب.

تترادلتا® | ®Tetra-Delta جهت درمان ورم پستان گاوهای شیروار بکار می‌رود.

مقدار و نحوه مصرف:

داخل پستانی:

قبل از مصرف تترادلتا® | ®Tetra-Delta را به خوبی تکان دهید. پس از شیر دوشی سرپستانک کارتیه درگیر را کاملاً تمیز و ضدعفونی نمایید. محتویات یک سرنگ را به داخل هر کارتیه درگیر تزریق نمایید. تجویز محتویات یک سرنگ کامل ( 10 میلی‌لیتر) به داخل هر کارتیه کاملاً موثر واقع خواهد شد. در صورت نیاز درمان را می‌توان 24 یا 48 ساعت بعد تکرار کرد. چنانچه قرمزی و تورم کارتیه ادامه داشته باشد، درمان را قطع کرده و مجدداً جهت تشخیص دقیق‌تر اقدام شود.

موارد منع مصرف و احتیاطات:

در طی دوره درمان، شیر گاوهای مربوطه جهت مصرف انسانی ارسال نشود. در گاوهایی که دوبار در روز شیردوشی می‌شوند، شیر آنها تا 72 ساعت پس از آخرین درمان (یعنی 6 بار دوشش) نبایستی مورد مصرف انسانی واقع شوند. در هر برنامه شیردوشی این دوره پرهیز از مصرف 72 ساعت بایستی لحاظ گردد (مثلا در گاوهایی که سه بار در روز شیردوشی می‌شوند، شیر این گاوها پس از نهمین دوشش برای مصرف در انسان مجاز خواهد بود.) در طی دوره درمان، گاوهای مزبور نبایستی به کشتارگاه فرستاده شوند. گاوهای تحت درمان را تنها پس از گذشت 7 روز از آخرین مرحله درمان می‌توان به کشتارگاه ارسال کرد.

گاوها طی دوره درمان باید تحت نظارت دامپزشک قرار داشته باشند.

احتیاطات مربوط به کاربر:

متعاقب تزریق، استنشاق، خوردن یا تماس پوستی با پنی‌سیلین‌ها و سفالوسپورین‌ها ممکن است عوارض واکنش ازدیاد حساسیت (آلرژی) مشاهده گردد.  ازدیاد حساسیت نسبت به پنی‌سیلین‌ها ممکن است منجربه حساسیت متقاطع به سفالوسپورین‌ها گشته و عکس این قضیه نیز صادق است. واکنش‌های آلرژیک نسبت به این مواد بعضاً ممکن  است بسیار خطرناک باشد.

1- چنانچه از حساسیت خود نسبت به این مواد آگاهی دارید، از کار با این مواد اجتناب نمایید.

2- حین کار با این مواد حداکثر احتیاطات مربوطه را به کار برید تا از تماس یا در معرض قرار گرفتن با این مواد جلوگیری به عمل آید.

3-  چنانچه پس از در معرض قرار گرفتن با این مواد علایمی مانند جوش پوستی ظاهر شد، به پزشک مراجعه نموده و این برگه را به وی نشان دهید.

4- در صورت بروز عوارضی مثل تورم صورت، لب‌ها یا چشم‌ها یا دشواری در تنفس بلافاصله به پزشک مراجعه نمایید.

تماس با چشم: با مقادیر زیادی آب تمیز و روان چشم‌ها را شستشو نمایید.

تماس با پوست: ناحیه مزبور را با آب فراوان شستشو دهید.

خوردن: اگر به صورت ناگهانی مقادیری از دارو خورده شد به پزشک مراجعه نموده و لیبل یا بروشور دارو را به پزشک ارائه نمائید.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

فقط جهت مصرف در حیوانات

احتیاطات دارویی:

در حرارت زیر 25 درجه سلسیوس نگهداری شود. قبل از مصرف سرنگ را کاملاً تکان دهید.

سرنگ‌ها یک بار مصرف بوده و محتویات باقی مانده داخل سرنگ‌ها بایستی دور ریخته شوند.

از یخ‌زدن فرآورده جلوگیری به عمل آید.

دور از تابش نور نگهداری شود.

اطلاعات بیشتر:

دفع باقی مانده‌های دارویی و محصولات منقضی شده براساس قوانین کشور مربوطه صورت پذیرد.

تولیدکننده:

شرکت زوئتیس – ایرلند