تایلومکس 5 رویان | Tylomax5 Rooyan


تایلوزین 5% | tylosin 5%

تایلومکس 5 رویان | Tylomax5 Rooyan
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال های 50 و 100 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

تایلومکس 5 رویان | Tylomax5 Rooyan

هر میلی لیتر تایلومکس 5 رویان | Tylomax5 Rooyan حاوی 50 میلی گرم تایلوزین ‌می باشد.‌

مکانیسم اثر:

تایلوزین آنتی بیوتیکی است از گروه ماکرولیدها که از نظر ساختمانی شبیه اریترومایسـین می باشد. این آنتـی بیوتیـک از فعالیـت قارچـی بنام استرپتومایسس فرادیه ‌Streptomyces fradiae‌ حاصل می شود. تایلوزین یک آنتی بیوتیک باکتریواستاتیک می باشد و مکانیسم عمل آن به خوبی شناخته نشده است اما تا حدودی شبیه اریترومایسین است. به طوری که این آنتی بیوتیک به واحد ‌50s‌ ریبوزوم متصل شده و مانع سنتز پروتئین باکتری می شود.‌

تایلومکس 5 رویان | Tylomax5 Rooyan پس از تزریق به سرعت جذب می شود. انتشار این دارو در بدن به خوبی انجام می شود. تایلوزین به مایع مغزی- نخاعی (CSF) نفوذ نمی کند.

8 ساعت بعد از تزریق غلظت تایلوزین موجود در شیر تقریبا 4 برابر غلظت آن در خون می باشد. میزان تایلوزین موجود در بافت ریه نیز چندین برابر مقدار موجود در سرم می باشد. دفع تایلوزین از طریق صفرا و ادرار انجام می شود.‌

موارد مصرف:

تایلومکس 5 رویان | Tylomax5 Rooyan برای درمان عفونت های ناشی از باکتری های گرم مثبت مانند استـافیـلوکوک ها، استـرپتـوکوک ها، کورینـه باکتـریـوم ها و برخی از میکروب های گرم منفی (به جز کلی فرم ها)، اسپیروکت ها، کلامیدیاها و به خصوص مایکوپلاسما ها مورد استفاده قرار می گیرد. به طور کلی این دارو جهت بیماری های زیر کاربرد درمانی دارد.‌

گاو و گوساله: ذات الریه، پنوموآنتریت، دیفتری گوساله ها، پلوروپنومونی واگیر، آرتریت، گندیدگی سم، عفونت رحم و ورم پستان ناشی از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی.‌

گوسفند: آگالاکسی مسری و حاد ناشی از مایکوپلاسما آگالاکتیه، ذات الریه و ورم پستان

بز: پلوروپنومونی واگیر بزان ناشی از مایکوپلاسما میکوییدس واریته کاپری.‌

مقدار و نحوه مصرف:

گاو و گوساله: روزانه 10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن حداکثر به مدت 5 روز به صورت تزریق داخل عضلانی.‌

گوسفند و بز: روزانه 10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن حداکثر به مدت 5 روز به صورت تزریق  داخل عضلانی.

شرایط نگهداری:

در دمای زیر 30 درجه سلسیوس نگهداری شود.‌

زمان پرهیز از مصرف:

در گاوهای شیرده، شیر تولید شده در دوره درمان و تا 72 ساعت پس از آخرین تزریق نباید به مصرف غذایی انسان برسد. این مدت زمان در میش و بزهای شیرده 48 ساعت می باشد. گوشت گاو تا 7 روز و گوشت گوسفند تا 3 روز پس از آخرین تزریق دارو نباید به مصرف غذایی انسان برسد.‌

موارد احتیاط:

مصرف تایلومکس 5 رویان | Tylomax5 Rooyan در حیوانات حساس به تایلوزین مجاز نمی باشد.‌

استفاده از این دارو در اسب به علت بروز اسهال های کشنده مطلقاً ممنوع است.‌

تایلوزین تزریقی را فقط باید از راه تزریق عضلانی به کار برد.‌

از تماس این دارو با پوست جلوگیری شود.‌

بیش از 10 میلی لیتر در یک ناحیه تزریق نشود.‌

چنانچه در طی مدت 3 تا 5 روز پس از مصرف دارو بهبودی حاصل نشد، می بایست در تشخیص بیماری و نوع درمان تجدید نظر نمود.‌

درد و التهاب ناشی از تزریق در موضع و در مواردی اختلالات گوارشی خفیف مانند اسهال و بی اشتهایی گزارش شده است.‌