تایلومکس 20 | Tylomax20


تایلوزین 20% | tylosin 20%

تایلومکس 20 | Tylomax20
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال های 50 و 100 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

تایلومکس 20 | Tylomax20

هر میلی لیتر تایلومکس 20 | Tylomax20 حاوی 200 میلی گرم تایلوزین می باشد.‌

مکانیسم اثر:

تایلوزین آنتی بیوتیکی است از گروه ماکرولیدها که از نظر ساختمانی شبیه اریترومایسین می باشد.این آنتی بیوتیک از فعالیت قارچی بنام استرپتومایسس فرادیه ‌Streptomyces fradiae‌ حاصل می شود. تایلوزین یک آنتی بیوتیک باکتریواستاتیک می باشد و مکانیسم عمل آن به خوبی شناخته نشده است .این آنتی بیوتیک به واحد 50s‌‌ ریبوزوم متصل شده و مانع سنتز پروتئین باکتری می شود.‌

تایلوزین پس از تزریق به سرعت جذب می شود. انتشار این دارو در بدن به خوبی انجام می شود. تایلومکس 20 | Tylomax20 به مایع مغزی- نخاعی نفوذ نمی کند. 8 ساعت بعد از تزریق غلظت تایلوزین موجود در شیر تقریبا 4 برابر غلظت آن در خون می باشد. میزان تایلوزین موجود در بافت ریه نیز چندین برابر مقدار موجود در سرم می باشد. دفع تایلوزین از طریق صفرا و ادرار انجام می شود.‌

موارد مصرف:

تایلومکس 20 | Tylomax20 برای درمان عفونت های ناشی از باکتری های گرم مثبت مانند استـافیـلوکوک ها، استـرپتـوکوک ها، کورینـه باکتـریـوم ها و برخی از میکروب های گرم منفی (به جز کلی فرم ها)، اسپیروکت ها، کلامیدیاها و به خصوص مایکوپلاسما ها مورداستفاده قرار می گیرد. به طور کلی این دارو جهت درمان بیماری های زیر کاربرد دارد:‌

گاو و گوساله: ذات الریه، پنوموآنتریت، دیفتری گوساله ها، پلوروپنومونی واگیر، آرتریت، گندیدگی سم، عفونت رحم و ورم پستان ناشی از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی.‌

گوسفند: آگالاکسی مسری و حاد ناشی از مایکوپلاسما آگالاکتیه، ذات الریه و ورم پستان

بز: پلوروپنومونی واگیر بزان ناشی از مایکوپلاسما میکوییدس واریته کاپری.‌

مقدار و نحوه مصرف:

گاو و گوساله: روزانه 10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن حداکثر به مدت 5 روز به صورت تزریق داخل عضلانی (یک سی سی به ازای هر 20‌ کیلوگرم وزن بدن)

گوسفند و بز: روزانه 10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن حداکثر به مدت 5 روز به صورت تزریق داخل عضلانی.

شرایط نگهداری:

تایلومکس 20 | Tylomax20v در دمای زیر 25 درجه سلسیوس نگهداری شود.‌

زمان پرهیز از مصرف:

در گاوهای شیرده، شیر تولید شده در دوره درمان و تا 72 ساعت پس از آخرین تزریق نباید به مصرف غذایی انسان برسد. این مدت زمان در میش و بزهای شیرده 48 ساعت می باشد. گوشت گاو تا 7 روز و گوشت گوسفند تا 3 روز پس از آخرین تزریق دارو نباید به مصرف غذایی انسان برسد.‌

موارد احتیاط:

مصرف تایلومکس 20 | Tylomax20 در حیوانات حساس به تایلوزین مجاز نمی باشد.‌

استفاده از این دارو در اسب به علت بروز اسهال های کشنده مطلقاً ممنوع است.‌‌

تایلوزین تزریقی را فقط باید از راه تزریق عضلانی به کار برد.‌

از تماس این دارو با پوست جلوگیری شود.‌

بیش از 10 میلی لیتر در یک ناحیه تزریق نشود.‌

چنانچه در طی مدت 3 تا 5 روز پس از مصرف دارو بهبودی حاصل نشد، می بایست در تشخیص بیماری و نوع درمان تجدید نظر نمود.‌

درد و التهاب ناشی از تزریق در موضع و در مواردی اختلالات گوارشی خفیف مانند اسهال و بی اشتهایی گزارش شده است.‌