تایلوزین فسفات10% رویان | Tylosin phosphate10%


تایلوزین فسفات10%

تایلوزین فسفات10% رویان | Tylosin phosphate10%
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • پاکت 1 و 5 کیلوگرمی

مشخصات محصول

ترکیب:

تایلوزین فسفات10% رویان | Tylosin phosphate10%

هر کیلوگرم تایلوزین فسفات10% رویان | Tylosin phosphate10% حاوی 100 گرم تایلوزین فعال می باشد.

مکانیسم اثر:

تایلوزین آنتی بیوتیکی از دسته ی ماکرولیدها است که با اتصال به تحت واحد 50s  ریبوزم از ساخت پروتئین جلوگیری می کند و در نتیجه باعث توقف رشد و انهدام باکتری می شود. مکانیسم خاص اثر ماکرولیدها علاوه برجلوگیری از رشد سریع میکروارگانیسم ها این می باشد که از ایجاد مقاومت باکتریایی نیز ممانعت می کند.

موارد مصرف:

تایلوزین فسفات10% رویان | Tylosin phosphate10% فقط در مصارف دامپزشکی کاربرد دارد و به طور عمده بر باکتری های گرم مثبت موثر است ولی بر روی اسپیروکت ها و انواعی از باکتری های گرم منفی (کلی فرم ها) نیز تاثیر دارد.

مقدار و نحوه مصرف:

جوجه های گوشتی و پولت های جایگزین تخمگذار: برای درمان بیماری مزمن تنفسی (CRD) ناشی از مایکوپلاسما گالی سپتیکوم به میزان 10 کیلوگرم در هر تن خوراک در 5 روز اول زندگی و در 3-5 هفتگی تکرار مصرف به مدت 2 روز.

شرایط نگهداری:

در جای خشک، دور از نور مستقیم و در دمای کمتر از 25 درجه سلسیوس نگهداری شود.

زمان پرهیز از مصرف:

پنج روز قبل از کشتار.

تداخل دارویی:

تایلوزین فسفات10% رویان | Tylosin phosphate10% همزمان با سایر آنتی بیوتیک های مخلوط با دان مصرف نشود.

موارد احتیاط:

در هنگام کاربرد و حمل دارو از لباس محافظ ، دستکش و ماسک ضدغبار استفاده کنید .

این دارو را از دسترس کودکان دور نگهدارید.