بورسین® – 2 | 2 – ®Bursine


واکسن زنده گامبورو

بورسین® - 2 | 2 - ®Bursine
  • - گونه هدف :
  • - تولید کننده :
  • Zoetis
  • - بسته بندی :
  • ویال های 5000 ، 2500 ، 1000 دوزی

مشخصات محصول

مشخصات محصول:

بورسین® – 2 | 2 – ®Bursine | واکسن زنده گامبورو با حدت متوسط (سویه Lukert)

  1. غیرکلون (پوشش دهنده کلیه جمعیت‌های ویروس وحشی)
  2. ایمنی ایده‎‌آل در برابر گامبوروی کلاسیک و واریانت
  3. بلوکه کردن جایگاه‌های هدف ویروس گامبورو در بورس در عرض 24 ساعت
  4. ایمنی و تیتر بهتر در واکسیناسیون علیه نیوکاسل
  5. امکان استفاده از یک روزگی و واکسیناسیون به روش in-ovo

موارد مصرف:

کنترل و پیشگیری از بروز بیماری گامبورو

مقدار و نحوه مصرف:

یک دوز به ازای هر پرنده به روش آشامیدنی یا قطره چشمی

دوره پرهیز از مصرف:

ندارد

شرایط نگهداری:

بین دمای 2 تا 8 درجه سلسیوس نگهداری شود.

تولیدکننده:

شرکت زوئتیس – امریکا