بورساپلکس | BURSAPLEX


واکسن ایمینوکمپلکس زنده گامبورو

بورساپلکس | BURSAPLEX
 • - گونه هدف :
 • - تولید کننده :
 • Zoetis
 • - بسته بندی :
 • ویال

مشخصات محصول

خصوصیات محصول:

 • واکسنی متمایز و برجسته در میان سایر واکسن‌ها
 • حفاظت موثر در برابر گامبورو تنها با یک دوز واکسن بدون تداخل با آنتی‌بادی‌ مادری
 • واکسنی موثر در حضور آنتی‌بادی

واکسنی با فن‌آوری کمپلکس آنتی‌ژن – آنتی‌بادی

بورساپلکس | BURSAPLEX بدون در نظر گرفتن میزان آنتی‌بادی مادری، جوجه‌های گوشتی را در برابر گامبورو ایمن می‌نماید.

1 – حاوی دو قسمت، ویروس زنده واکسنی سویه اینترمدیت پلاس و آنتی‌بادی اختصاصی بیماری گامبورو.

2 – ویروس واکسن به صورت کمپلکس ایمنی آنتی‌ژن – آنتی‌بادی به سیستم ایمنی عرضه می‌گردد.

3 – کمپلکس ایمنی، شروع تکثیر ویروس واکسن را به تاخیر انداخته ونهایتاً باعث کاهش اثرات پاتوژنیک ویروس واکسن می‌گردد.

4 – به مرور زمان که از ایمن مادری کاسته می‌شود، ویروس زنده واکسن به آرامی در بدن رها می‌شود.

5 – ویروس زنده تکثیر یافته و سیستم ایمنی را تحریک می‌نماید که موجب بروز ایمنی قوی و بادوام در بدن پرنده می‌شود.

با یک دوز واکسن در داخل تخم‌مرغ یا جوجه تازه هچ شده، ایمنی قابل اعتماد صرف‌نظر از میزان آنتی‌بادی مادری در بدن پرنده ایجاد می‌شود.

جوجه‌های تخمگذار SPF (فاقد هرگونه آنتی‌بادی علیه بیماری‌ها) با یک دوز واکسن بورساپلکس | BURSAPLEXX یا واکسن IBD + Vectored HVT به صورت داخل تخم‌ مرغی واکسینه شدند.

 • چالش در سن 13 روزگی با ویروس گامبورو سویه (APHIS IBDV (STC صورت پذیرفت.
 • بررسی میزان ایمنی ایجاد شده 5 روز پس از چالش براساس موارد ذیل صورت پذیرفت:

1- حدت جراحات وارده به بورس.

2- اسپلنومگالی (نسبت وزن طحال به کل بدن).

3- وزن‌گیری پرندگان پس از چالش.

از نظر حفاظت ایجاد شده علیه گامبورو در سنین اولیه ( 13 روزگی) و بازده کلی پروش گله، واکسن BURSAPLEX به مراتب نسبت به واکسن Vectored HVT + IBD عملکرد بهتری را از خود نشان داد.

ساده. حفاظت برای تمام عمر با تک دوز واکسن.

مکانیسم اثر منحصر بفرد

متعاقب تزریق داخل تخم‌مرغ یا به جوجه تازه هچ شده، کمپلکیس ایمنی واکسن بورساپلکس | BURSAPLEX به سرعت راه خود را یافته و وارد سیستم گردش خون و لنفی یعنی جایی که سرشار از آنتی‌بادی مادری علیه گامبورو می‌باشد، می‌گردد.


کمپلکس ایمنی به سرعت وارد انواع مختلفی از سلول‌ها می‌گردد، من جمله دو نوع از این سلول‌ها که در تحریک پاسخ ایمنی خیلی مهم هستند:

سلول‌های ماکروفاژ و سلول‌های فولیکولی دندریتیک. تصور می‌شود که این دو سلول سیستم ایمنی در بروز عملکرد بورساپلکس | BURSAPLEX دارای نقش کلیدی هستند.


ویروس گامبورو در داخل ماکروفاژها تکثیر می‌یابد. اعتقاد براین است که کمپلکس ایمنی در داخل ماکروفاژها جایگزین شده و بدین ترتیب از معرض آنتی‌بادی مادری و نهایتاً حذف توسط آنتی‌بادی در امان بوده و نیز در آنجا ویروس واکسن امکان تکثیر پیدا می‌کند.


برخلاف ماکروفاژها، سلول‌های فولیکولی دندریتیک، کمپلکس‌های ایمنی را به خود گرفته و آنها را در سطح دندانه‌های خود به مدت طولانی نگه می‌دارند.

 

بی خطر. همگام با آنتی بادی مادری در ایمن سازی گله


کمپلکس ایمنی از سطح سلول‌های فولیکولی دندریتیک جدا شده و بدین ترتیب سایر سلول‌های ایمنی مانند لفنوسیت‌های B و T با آنتی‌ژن ویروسی وارد واکنش می‌شوند. این واکنش کمک به تحریک سیستم ایمنی می‌نماید.


با کاهش تدریجی آنتی‌بادی مادری، ویروس واکسن از ماکروفاژها خارج شده و نیز این ویروس واکسن از کمپلکس ایمنی روی سلول‌های دندریتیک جدا شده و قادر به عفونی کردن بورس می‌شود. ویروس واکسن در اینجا تکثیر یافته و ایجاد ایمنی بسیار نیرومندی را می‌نماید.


پلاسما سل‌ها علیه ویروس گامبورو آنتی‌بادی تولید نموده که ایمنی بسیار قوی برای تمام عمر گله‌های گوشتی ایجاد می‌کند.

 

موثر. ویروس زنده رها شده از کمپلکس ایمنی، تکثیر یافته و ایمن قوی و با دوامی را برای گله‌های گوشتی فراهم می‌نماید.

یک دوز BRRSAPLEX و تمام

گامبورو یک بیماری مسری و حاد ماکیان بخصوص نیمچه‌های گوشتی در سراسر دنیاست.

این بیماری موجب سرکوب شدید سیستم ایمنی شده و بعضاً تلفاتی در حدود 20% تا 30% گله را در پی خواهد داشت.

تزریق داخل تخم‌مرغ یا به جوجه‌های تازه هچ شده – دو راه موثر:

بورساپلکس | BURSAPLEX یک واکسن کمپلکس آنتی‌ژن – آنتی‌بادی علیه گامبورو می‌باشد که در عمل نتایج چشمگیری دربر داشته است. تلقیح این واکسن به وسیله سیستم تزریق داخل تخم‌مرغی با دستگاه‌های اتوماتیک یا به صورت زیرپوستی در زمان هچ، موجب حفاظت مطلوب پرندگان به مدت طولانی می‌شود.

بورساپلکس | BURSAPLEX همراه با (نه در برابر) آنتی‌بادی مادری:

BURSAPLEX به همراه آنتی‌بادی مادری باعث ایجاد ایمنی یکنواخت‌تر در سطح گله شده و نیاز به چند بار واکسیناسیون علیه گامبورو را رفع می‌نماید.

 

ساده. بی خطر. موثر. بهبود سلامت گله‌ها در سراسر جهان به مدت بیش از 20 سال

مورد اعتماد مرغداران سراسر جهان

متعاقب درگیری با گامبورو، سیستم ایمنی پرنده سرکوب شده و نتیجتاً پرندگان به تمامی بیماری‌های عفونی حساس می‌شوند.

با گذشت بیش از 20 سال استفاده از بورساپلکس | BURSAPLEX در گله‌های طیور در سراسر جهان، پرندگان به شکل موثری در برابر گامبورو حفاظت شده و ایمنی یکنواختی را در تمامی سطح گله ایجاد می‌نماید.

 • حفاظت یکنواخت در سطح گله با تک دوز واکسن.
 • مکانیسم اثر منحصربفرد این واکسن اجازه می‌دهد تا ایمنی مادام‌العمر فارغ از میزان آنتی‌بادی مادری در بدن پرنده ایجاد گردد.
 • انعطاف‌پذیری تجویز واکسن: داخل تخم‌مرغ یا به جوجه تازه هچ شده.

امیتازات واکسن

BURSAPLEX

Conventional IBD Vaccines

Mild

Intermediate

Intermediate Plus

تزریق داخل تخم‌مرغ یا به جوجه تازه هچ شده

?

*√

توسط آنتی‌بادی مادری خنثی نمی‌شود

?

برنامه واکسیناسیون تک دوز

?

عدم نیاز جهت تعیین زمان واکسیناسیون

?

 

همه پرندگان را محافطت نمایید
همه پرندگان را محافطت نمایید

تولید کننده:

شرکت زوئتیس – آمریکا