بوتاجکت® | ®Butaject


فنیل بوتازون + دگزامتازون

بوتاجکت® | ®Butaject
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال 50 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

بوتاجکت® | ®Butaject

هر میلی‌لیتر از محلول تزریقی حاوی 180 میلی‌گرم فنیل بوتازون و 0.35 میلی‌گرم دگزامتازون (سدیم فسفات) می‌باشد.‌

مکانیسم اثر:

دگزامتازون که از خانواده گلوکوکورتیکوئیدها می‌باشد همانند سایر مشتقات و داروهای هم گروه خود عموماً روی همه سلول‌های بدن تاثیر فارماکولوژیک دارد. از بین این تاثیرات اثر ایمونوساپرسیو (Immunosuppressive)  یا تضعیف سیستم ایمنی و اثر ضد التهابی گلوکوکورتیکوئیدها بیشتر مورد بررسی قرار گرفته و بیشتر برای این موارد استفاده می شود. دگزامتازون و سایر داروهای این گروه از اثر آنزیم‌های لیتیک (آنزیم‌های لیزکننده بافت‌ها و سلول‌ها) در شرایط التهابی و تخریب سلولی که در نتیجه استرس‌های شدید بوجود می‌آید، جلوگیری می‌نمایند. همچنین فاگوسیتوز ماکروفاژها را هم کم می‌کنند.‌

از سوی دیگر فنیل بوتازون که از دسته داروهای ضد درد و ضد التهابی غیراستروئیدی می‌باشد، با مکانیسمی متفاوت از دگزامتازون عمل می‌کند. این دارو همانند سایر داروهای ضد درد والتهاب  غیر استروئیدی با مهار پروستاگلاندین‌ها از اثرات التهاب‌زایی و تورم و همچنین درد کاسته و باعث تسکین می‌شود. همچنین اثر ضد تب این دارو نیز به دلیل مهار پروستاگلاندین می‌باشد. علاوه بر این فنیل بوتازون، در مراحل اولیه واکنش‌های التهابی مداخله نموده و در نفوذپذیری عروق اثر گذاشته سبب پیشگیری از ادم و پدیده دیاپدز می‌گردد.‌

اثرات ضدالتهابی بوتاجکت® | ®Butaject به دلیل ترکیب دو ماده موثره قوی توامان بارزتر از سایر اثرات می‌باشد که شامل اثرات ضد درد و ضد تب می‌باشد. جذب هر دو دارو از محل تزریق به سرعت قابل مشاهده می‌باشد. نفوذ بسیار خوب دگزامتازون به دلیل لیپوفیل بودن مولکول باعث می‌شود تا در محل بروز التهاب و ادم به سرعت وارد شده و با کاهش اثر ضدالتهابی سایر اثرات ضد دردی را نیز نشان دهد.‌

موارد مصرف:

این ترکیب در رفع ‌التهاب، تب و درد مصرف می شود.‌ضد التهاب موثر در التهاب‌های بوجود آمده در سیستم عضلانی و اسکلتی مانند آرتریت، استئو آرتریت، لامینیت و تاندونیت، افزایش دما و عوارض التهابی ناشی از ضربه یا عفونت های میکروبی.

مقدار و نحوه مصرف:

اسب: از طریق وریدی آهسته به میزان 20 میلی‌لیتر یک بار در روز که بسته به وخامت بیماری می‌تواند تکرار شود.

کره اسب: از طریق تزریق عضلانی عمیق یا وریدی آهسته به میزان 6 تا 10 میلی‌لیتر مصرف می‌گردد. این دوز بسته به شدت علایم بیماری می‌تواند 24 تا 48 ساعت بعد هم تکرار شود.‌

موارد عدم مصرف:

بوتاجکت® | ®Butaject در حیوانات با شکنندگی عروق و احتقان دوز داروی مصرفی می‌بایست کاهش یابد و از تکرار دوز بعدی اجتناب ‌شود. در حیوانات با مشکلات قلبی، کبدی و کلیوی و در مراحل پیشرفته آبستنی از مصرف دارو خودداری شود.‌

زمان پرهیز از مصرف:

ندارد.

توصیه‌های دارویی:

– بعد از اولین مصرف، باقیمانده دارو در بسته‌بندی می‌تواند تا 14 روز بعد مورد استفاده قرار گیرد.‌

– امکان بروز تورم و واکنش التهابی موضعی در محل تزریق وجود دارد.

‌- از مصرف توام داروهای ضد درد غیر استروئیدی و یا کورتون خودداری شود.

– تزریق وریدی دارو با احتیاط و به آهستگی انجام گیرد.‌

‌- رعایت موارد بهداشتی در زمان تزریق مانند ضدعفونی محل تزریق الزامی است.‌

‌- از مصرف بیش از مقدار توصیه شده خودداری گردد. این دارو فقط با نسخه دامپزشکی قابل ارایه می‌باشد.‌

‌- دارو را از دسترس کودکان دور نگهدارید.‌

شرایط نگهداری:

در دمای بین 15 تا 25 درجه سلسیوس و به دور از نور مستقیم آفتاب و درون جعبه نگهداری شود.‌