ایمیدوکارب دی پروپیونات – Imidocarb Dipropionate


ایمیدوکارب دی پروپیونات

ایمیدوکارب دی پروپیونات - Imidocarb Dipropionate
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال های 10 و 20 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

هر میلی لیتر حاوی 120 میلی گرم ماده ایمیدوکارب دی پروپیونات می باشد.

مکانیسم اثر:

ایمیدوکارب دی پروپیونات – Imidocarb Dipropionate شاخه ای از کاربانیلید می باشد و در متابولیسم انگل مانع از رسیدن اینوزیتول به انگل گردیده و در نهایت باعث مرگ آنها می گردد. هم چنین سبب ایجاد حالت واکوئولی و تغییر شکل ساختار سیتوپلاسمی سلول می شود.

ایمیدوکارب به روش زیر جلدی به خوبی جذب می شود. غلظت پلاسمایی بالای آن زود گذر است و دارو در سرتاسر بدن سریعا پخش می شود. سرعت متابولیسم دارو کند است بنابراین دارو در تمامی بافت های بدن مدت زیادی باقی می ماند. بخش اعظم ایمیدوکارب بدون هیچ گونه تغییری دفع می شود و عمده ترین راه دفع از طریق ادرار است هرچند که مقدار کمی نیز از طریق مدفوع دفع می شود.

موارد مصرف:

ایمیدوکارب دی پروپیونات علیه عفونت های ناشی از بابزیوز در گوسفند، گاو، اسب و سگ، آناپلاسموز در گاو و همچنین ارلیشیوز در سگ موثر می باشد.

مقدار و نحوه مصرف:

ایمیدوکارب دی پروپیونات | Imidocarb Dipropionate به صورت داخل عضلانی و زیرجلدی تزریق شود.

در اسب دارو فقط به صورت عضلانی توصیه می شود.

برای مصرف در سگ زیر جلد و در پشت گردن و در قسمت هایی که پوست نازکتری دارد، تزریق توصیه می شود.

درمان بیماری بابریوز:

گاو و گوسفند: 1 میلی لیتر به ازای هر 100 کیلوگرم وزن بدن

اسب: 2 میلی لیتر به ازای هر 100 کیلوگرم وزن بدن

درمان آناپلاسموزو عفونت همزمان بابزیوز و آناپلاسموز:

گاو: 2.5 میلی لیتر به ازای هر 100 کیلوگرم وزن بدن

 اسب: 2 میلی لیتر به ازای هر 100 کیلوگرم وزن بدن

یک دوز درمانی می تواند تا مدت 4 هفته از بابزیوز پیشگیری نماید.

درمان ارلیشیوز سگ 0.5 میلی لیتر به ازای هر 10 کیلوگرم وزن بدن به فاصله 14 روز

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت: 28 روز پس از آخرین تزریق

شیر: در گاو تا 3 روز بعد از آخرین تزریق و در گوسفند بعد از تزریق دارو تا خاتمه دوره شیرواری نباید از شیر آن ها برای مصرف انسان استفاده کرد.

موارد احتیاط:

ایمیدوکارب نباید در ورید تزریق شود.

بعد از تزریق ایمیدوکارب ممکن است حیوانات عوارض داروهای کولینرژیک از قبیل تنگی نفس، افزایش ترشح غدد بزاقی، کاهش ضربان قلب و غیره از خود نشان دهند که این عوارض زود گذر می باشد. اما در سگ ها باید حیوان تا 15 دقیقه تحت مراقبت قرار گرفته و اگر چنین علایمی تکرار گردید با سولفات آتروپین درمان شوند.

شرایط نگهداری:

در دمای بین 25 – 15 درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.

از انجماد دارو جلوگیری شود.