ایمیدوکارب دی پروپیونات | Imidocarb Dipropionate


ایمیدوکارب دی پروپیونات

ایمیدوکارب دی پروپیونات | Imidocarb Dipropionate
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال های 10 و 20 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

ایمیدوکارب دی پروپیونات | Imidocarb Dipropionate

هر میلی لیتر حاوی 120 میلی گرم ماده ایمیدوکارب دی پروپیونات می باشد.

مکانیسم اثر:

ایمیدوکارب دی پروپیونات | Imidocarb Dipropionate شاخه ای از کاربانیلید می باشد و در متابولیسم انگل مانع از رسیدن اینوزیتول به انگل گردیده و در نهایت باعث مرگ آنها می گردد. هم چنین سبب ایجاد حالت واکوئولی و تغییر شکل ساختار سیتوپلاسمی سلول می شود.‌

ایمیدوکارب دی پروپیونات | Imidocarb Dipropionate به روش زیر جلدی به خوبی جذب می شود. غلظت پلاسمایی بالای آن زود گذر است و دارو در سرتاسر بدن سریعاً پخش می شود. سرعت متابولیسم دارو کند است بنابراین دارو در تمامی بافت های بدن مدت زیادی باقی می ماند. بخش اعظم ایمیدوکارب بدون هیچ گونه تغییری دفع می شود و عمده ترین راه دفع از طریق ادرار است هرچند که مقدار کمی نیز از طریق مدفوع دفع می شود.

موارد مصرف:

ایمیدوکارب دی پروپیونات | Imidocarb Dipropionate علیه عفونت های ناشی از بابزیوز در گوسفند، گاو، اسب و سگ، آناپلاسموز در گاو و همچنین ارلیشیوز در سگ موثر می باشد.‌

مقدار و نحوه مصرف:

ایمیدوکارب دی پروپیونات | Imidocarb Dipropionate به صورت داخل عضلانی و زیرجلدی تزریق شود.

در اسب دارو فقط به صورت عضلانی توصیه می شود.

برای مصرف در سگ زیر جلد و در پشت گردن و در قسمت هایی که پوست نازکتری دارد، تزریق توصیه می شود.

گاو و گوسفند:

بیماری بابریوز:

درمان: 1 میلی لیتر به ازای هر 100 کیلوگرم وزن بدن. در صورت لزوم باید درمان را 24 ساعت بعد تکرار کرد.

پیشگیری: 2/5 میلی لیتر به ازای هر 100 کیلوگرم وزن بدن، یک ماه قبل از مواجهه با انگل

آناپلاسموز:

درمان: 2/5 میلی لیتر به ازای هر 100 کیلوگرم وزن بدن

حذف کامل ناقلین: 4 میلی لیتر به ازای هر 100 کیلوگرم وزن بدن و

تکرار درمان به فاصله 14 روز

اسب:

درمان بابزیاکابالی: 2 میلی لیتر به ازای هر 100 کیلوگرم وزن بدن و تکرار به فاصله 24 ساعت

درمان بابزیا اکوئی: چهار دوز 4 میلی لیتر برای هر 100 کیلوگرم وزن بدن به فاصله 72 ساعت

در الاغ و قاطر برای بابزیا دو دوز 2 میلی لیتر به ازای هر 100 کیلوگرم وزن بدن به فاصله 24 ساعت

در ارلیشیوز سگ 0/5 میلی لیتر به ازای هر 10 کیلوگرم وزن بدن به فاصله 14 روز

شرایط نگهداری:

ایمیدوکارب دی پروپیونات | Imidocarb Dipropionate در دمای بین 25-2 درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.

از انجماد دارو جلوگیری شود.‌

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت: 28 روز پس از آخرین تزریق

شیر: در گاو تا 3 روز بعد از آخرین تزریق و در گوسفند بعد از تزریق دارو تا خاتمه دوره شیرواری نباید از شیر آن ها برای مصرف انسان استفاده کرد. ‌

موارد احتیاط:

ایمیدوکارب دی پروپیونات | Imidocarb Dipropionate نباید در ورید تزریق شود.‌

بعد از تزریق ایمیدوکارب دی پروپیونات | Imidocarb Dipropionate ممکن است حیوانات عوارض داروهای کولینرژیک از قبیل تنگی نفس، افزایش ترشح غدد بزاقی، کاهش ضربان قلب و غیره از خود نشان دهند که این عوارض زود گذر می باشد. اما در سگ ها باید حیوان تا 15 دقیقه تحت مراقبت قرار گرفته و اگر چنین علایمی تکرار گردید با سولفات آتروپین درمان شوند.  ‌