اکونومیکس | ECONOMIX


کنسانتره 2.5% نیمچه گوشتی

اکونومیکس | ECONOMIX
  • - گونه هدف :
  • - تولید کننده :
  • AGRAVIS
  • - بسته بندی :
  • کیسه 25 کیلویی

مشخصات محصول

مشخصات کنسانتره 2.5% نیمچه گوشتی اکونومیکس دوره آغازین:

اکونومیکس | ECONOMIX

مواد مغذی کنسانتره مقادیر در هر کیلوگرم دان
رطوبت 10%
پروتئین چربی 24%
چربی خام 1.33%
فیبر خام 3.2%
خاکستر 50%
انرژی قابل متابولیسم، طیور 1290kcal/kg
کلسیم 11.1%
فسفر قابل دسترس 12.4%
سدیم 6.4%
کلر 6%
لیزین 4.6%
متیونین 8.52%
متیونین + سیستین 8.8%
ترئونین 1.1%
تریپتوفان 0.4%
لیزین قابل هضم 4.4%
متیونین قابل هضم 8.5%
متیونین+ سیستئین قابل هضم 8.74%
ترئونین قابل هضم 1%
تریپتوفان قابل هضم 0.36%
مواد معدنی در هر کیلوگرم کنسانتره
روی (میلی گرم) 2400 60
منگنز (میلی گرم) 2800 70
آهن (میلی گرم) 2800 70
مس (میلی گرم) 600 15
ید (میلی گرم) 80 2
سلنیم (میلی گرم) 10 0.25
ویتامین در هر کیلوگرم کنسانتره
ویتامین A (واحد بین المللی) 480000 12000
ویتامین D3 (واحد بین المللی) 140000 3500
ویتامین E (میلی گرم) 2000 50
ویتامین B1 (میلی گرم) 160 4
ویتامین B2 (میلی گرم) 300 7.5
پانتوتنات کلسیم (میلی گرم) 600 15
بتائین (میلی گرم) 6000 150
نیاسین (میلی گرم) 2000 50
ویتامین B6 (میلی گرم) 200 5
ویتامین B12 (میکروگرم) 800 20
اسید فولیک (میلی گرم) 40 1
ویتامین K3 (میلی گرم) 120 3
بیوتین (میکروگرم) 4000 100
آنتی اکسیدان (BHT) (میلی گرم) 1200 30
انزیم‌ها در هر کیلوگرم کنسانتره
6 – فیتاز (FTU) 40000 1000

مشخصات کنسانتره 2.5% نیمچه گوشتی اکونومیکس دوره رشد و پایانی:

مواد مغذی کنسانتره مقادیر در هر کیلوگرم دان
رطوبیت 10%
پروتئین چربی 27%
چربی خام 1.15%
فیبر خام 2.75%
خاکستر 50%
انرژی قابل متابولیسم، طیور 1340Kcal/kg
کلسیم 11.7%
فسفر قابل دسترس 9.2%
سدیم 6.1%
کلر 8.5%
لیزین 8.2%
متیونین 8.32%
متیونین + سیستئین 8.53%
ترئونین 1.08%
تریپتوفان 0.38%
لیزین قابل هضم 8%
متیونین قابل هضم 8.3%
متیونین+ سیستئین قابل هضم 8.5%
ترئونین قابل هضم 0.97%
تریپتوفان قابل هضم 0.35%
مواد معدنی در هر کیلوگرم کنسانتره
روی (میلی گرم) 2400 60
منگنز (میلی گرم) 2800 70
آهن (میلی گرم) 2800 70
مس (میلی گرم) 600 15
ید (میلی گرم) 80 2
سلنیم (میلی گرم) 10 0.25
ویتامین در هر کیلوگرم کنسانتره
ویتامین A (واحد بین المللی) 400000 10000
ویتامین D3 (واحد بین المللی) 10000 2500
ویتامین E (میلی گرم) 1600 40
ویتامین B1 (میلی گرم) 80 2
ویتامین B2 (میلی گرم) 300 7.5
پانتوتنات کلسیم (میلی گرم) 600 15
بتائین (میلی گرم) 4000 100
نیاسین (میلی گرم) 1400 35
ویتامین B6 (میلی گرم) 120 3
ویتامین B12 (میکروگرم) 800 20
اسید فولیک (میلی گرم) 40 1
ویتامین K3 (میلی گرم) 80 2
بیوتین (میکروگرم) 2000 50
آنتی اکسیدان (BHT) (میلی گرم) 1200 30
انزیم‌ها در هر کیلوگرم کنسانتره
6 – فیتاز (FTU) 40000 1000

جیره پیشنهادی و آنالیز دان نهایی:

مواد اولیه 1-10 روزگی 11-16 روزگی 17 روزگی تا کشتار
ذرت 60% 61.3% 65%
کنجاله سویا 34% 32% 27.75%
کنسانتره آغازین اکونومیکس 2.5% 2.5%
روغن گیاهی 2.2% 3% 4%
کربنات کلسیم 1.3% 1.2% 0.75%
کنسانتره رشد و پایانی اکونومیکس 2.5%
حجم کل 100 100 100
مواد مغذی
ماده خشک 88.57% 88.65% 88.69%
پروتئین خام 20.84% 20.24% 18.48%
چربی خام 5.73% 5.64% 7.6%
فیبر خام 3.88% 3.76% 3.52%
خاکستر 5.37% 5.17% 4.47%
نشاسته 93.12% 39.83% 41.92%
انرژی قابل متابولیسم طیور (کیلو کالری در هر کیلوگرم دان 3000 3060 3165
لیزین 1.18% 1.13% 1.12%
متیونین 0.54% 0.52% 0.5%
متیونین + سیستئین 0.87% 0.84% 0.79%
ترئونین 0.79% 0.76% 0.69%
تریپتوفان 0.25% 0.24% 0.22%
کلسیم 0.91% 0.86% 0.7%
فسفر 0.57% 0.56% 0.47%
نسبت کلسیم به فسفر 1.59% 1.54% 1.49%
فسفر قابل دسترس 0.46% 0.46% 0.37%
سدیم 0.18% 0.18% 0.17%
کلر 0.19% 0.19% 0.25%
پتاسیم 0.97% 0.93% 0.85%
ویتامین A (واحد بین‌المللی) 12000 12000 10000
ویتامین D (واحد بین‌المللی) 3500 3500 2500
ویتامن E (میلی گرم) 50 50 40
اسید لینولئیک 2.98% 3.4% 3.93%
آنزیم 6 – فیتاز (FTU) 1000 1000 1000
آهن (سولفات آهن) (میلی گرم) 70 70 70
آهن کل (میلی گرم) 291.2 282.8 247.8
منگنز (اکسید منگنز) (میلی گرم) 70 70 70
منگنز کل (میلی گرم) 104.6 103.8 97
روی(اکسید روی) (میلی گرم) 60 60 60
روی کل (میلی گرم) 89.5 88.8 87.6
مس (سولفات مس) (میلی گرم) 15 15 15
مس کل (میلی گرم) 24.6 24.2 23.3
ید (یدات کلسیم) (میلی گرم) 2 2 2
سلنیم (سلنیت سدیم) (میلی گرم) 0.25 0.25 0.25
حجم کل 100 100 100

تولید کننده:

شرکت اگراویس آلمان