اکسنل® آر تی یو | Excenel® RTU


سفتیوفور هیدروکلراید | Ceftiofur hydrochloride

اکسنل® آر تی یو | Excenel® RTU
  • - گونه هدف :
  • - تولید کننده :
  • Zoetis
  • - بسته بندی :
  • ویال 100 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

اکسنل® آر تی یو | Excenel® RTU

هر میلی لیتر از دارو حاوی 50 میلی گرم سفتیوفور هیدروکلراید می باشد.‌

موارد مصرف:

سفتیوفور هیـدروکلـراید یک آنتی بیوتیـک سفالوسپورینی باکتریسید وسیع الطیف مقاوم به بتالاکتاماز می باشد که در موارد زیر مصرف می شود:‌

1- عفونت های رحمی حاد بعد از زایمان (144 – 0 روز بعد از زایمان) ایجاد شده بوسیله ارگانیسم های حساس به سفتیوفور

2- بیـماری تنفسـی گاوها (پنـومونی، تب حمل و نقل) ناشی از مانهیمیا همولیتیکا، پاستورلا مولتوسیدا و هیستوفیلوس سومنی‌

3- نکروباسیلوز حاد بین انگشتی (گندیدگی سم، پودودرماتیت) ناشی از فوزوباکتریوم نکروفوروم و باکتروئیدس ملانینوجنیکوس

مقدار و نحوه مصرف:

قبل از مصرف بخوبی تکان دهید.‌

به روش زیر پوستی یا عضلانی

متریت: 2 میلی لیتربازای هر 45 کیلوگرم وزن بدن به مدت 5 روز‌

پنومونی: 2- 1 میلی لیتر بازای هر 45 کیلوگرم وزن بدن به مدت 5-3 روز ‌

گندیدگی سم: 2- 1 میلی لیتر بازای هر 45 کیلوگرم وزن بدن به مدت 5-3 روز

موارد منع مصرف:

مصرف اکسنل® آر تی یو | Excenel® RTU در حیواناتی که قبلاً به سفتیوفور یا سایر آنتی بیوتیک های گروه بتالاکتام افزایش حساسیت نشان داده اند، منع شده است.‌

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت: 3 روز قبل از کشتار

شیر: ندارد

شرایط نگهداری:

در درجه حرارت اتاق  بین 20 تا 25 درجه سلیسیوس نگهداری شود.

از انجماد دارو جلوگیری شود.‌

ظرف 28 روز از باز کردن ویال دارو را مصرف نمایید.‌

تولیدکننده:

شرکت زوئتیس – آمریکا