اکسنت® | ®Accent


سفتیفورسدیم | Ceftiofursodium

اکسنت® | ®Accent
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال 1 و 4 گرمی

مشخصات محصول

ترکیب:

اکسنت® | ®Accent

هر ویال شامل سفتیوفور سدیم (یک یا 4 گرم) می باشد.

هر میلی لیتر از محلول آماده شده حاوی 50 میلی گرم سفتیوفور می باشد.‌

مکانیسم اثر:

سفتیوفور یک سفالوسپورین باکتریسید با طیف اثر گسترده است که علیه باکتری های گرم مثبت و گرم منفی که شامل سویه های تولید کننده بتالاکتاماز نیز هستند عمل می کند.‌

موارد مصرف:

– درمان بیماری های تنفسی باکتریایی (تب حمل و نقل، پنومونی) ناشی از مانهیمیا همولیتیکا،پاستورلا مولتوسیدا و هیستوفیلوس سومنی

– درمان گندیدگی سم (نکروباسیلوز حاد بین انگشتی) ناشی از فوزوباکتریوم نکروفوروم و باکتروئیدس ملانینوجنیکوس‌

– درمان ورم پستان ‌

مقدار و نحوه مصرف:

روش آماده سازی:‌

ویال 1 گرمی: با افزودن 20 میلی لیتر آب استریل به داخل ویال محلول قابل تزریق آماده می شود.‌

ویال 4 گرمی: با افزودن 80 میلی لیتر آب استریل به داخل ویال محلول قابل تزریق آماده می شود.‌

هر میلی لیتر از این محلول ها، حاوی 50 میلی گرم سفتیوفور هیدروکلراید می باشد.‌

گاو: 2-1 میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن که برابر است با 2-1 میلی لیتر از محلول استریل تزریقی برای هر 50 کیلوگرم وزن بدن، فقط به روش داخل عضلانی

جوجه یکروزه:0.2 – 0.08 میلی گرم برای هر جوجه به مدت 5 – 3 روز فقط زیرجلدی، در گردن. یک میلی لیتر از محلول آماده شده برای 625 – 250 جوجه یکروزه می باشد.

موارد منع مصرف:

مصرف اکسنت® | ®Accent در حیواناتی که قبلاً به سفتیوفور یا سایر آنتی بیوتیک های گروه بتالاکتام افزایش حساسیت نشان داده اند، منع شده است.‌

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت: 3 روز قبل از کشتار

شیر: ندارد

شرایط نگهداری:

در درجه حرارت یخچال بین 2 تا 8 درجه سلیسیوس و دور از نورنگهداری شود. داروی آماده شده در دمای یخچال به مدت 7 روز و در دمای اتاق تا 12 ساعت نگهداری شود.‌

تولید کننده:

شرکت سی تی سی بایو  – کره جنوبی ‌