اکتیونیس | Actionis


سفتیوفور هیدروکلراید

اکتیونیس | Actionis
  • - گونه هدف :
  • - تولید کننده :
  • Syva
  • - بسته بندی :
  • ویال های 100 و 250 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

اکتیونیس | Actionis

هر میلی لیتر حاوی 50  میلی گرم سفتیوفور (هیدروکلراید) می باشد.

موارد مصرف:

عفونت های ناشی از باکتری های حساس به سفتیوفور‌

گاو:

جهت درمان بیماری های تنفسی ناشی از باکتری های مانهیمیا همولیتیکا، پاستورلا مولتوسیدا و هیستو- فیلوس سومنی.

– جهت درمان نکروباسیلوز بین انگشتی (گندیدگی سم، فلگمون)که مرتبط با فوزوباکتریوم نکروفروم و باکتروئیدس ملانینوجنیکوس (پورفیروموناس آزاکارولیتیکا) می باشند.‌

– جهت درمان متریت حاد باکتریایی حول و حوش زایمان که تا 10 روز پس از زایمان توسط اشریشیاکلی، تروپرلا‌ (آرکانوباکتریوم) پایوژنز، فوزوباکتریوم نکروفروم و باکتری های حساس به سفتیوفور ایجاد می شود.‌

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت: 5 روز

شیر: ندارد.

روش تجویز

بصورت زیر پوستی

تجویز با نسخه دامپزشک

روش مصرف

بیماری تنفسی: یک میلی لیتر اکتیونیس | Actionis به ازای هر پنجاه کیلوگرم وزن بدن بصورت زیر پوستی برای 3 تا 5 روز

نکروباسیلوز حاد بین انگشتی: یک میلی لیتر به ازای هر پنجاه کیلوگرم وزن بدن بصورت زیر پوستی برای 3 روز‌

متریت حاد پس از زایش: یک میلی لیتر به ازای هر پنجاه کیلوگرم وزن بدن بصورت زیر پوستی برای 5 روز. در درمان متریت در بعضی از موارد ممکن است به درمان های حمایتی نیز احتیاج باشد.‌

در تزریق های پیاپی، تزریق در محل های متفاوت انجام شود.‌

موارد احتیاط:

اکتیونیس | Actionis برای دام هایی که دارای سابقه قبلی حساسیت به سفتیوفور و سایر آنتی بیوتیک های بتالاکتام می باشند، تجویز نشود.

اگر مقاومت نسبت به سفتیوفور و آنتی بیوتیک های بتالاکتام شناسایی شده است، تجویز نشود.‌

موارد احتیاط جهت تجویز

قبل از استفاده ویال دارو بخوبی تکان داده شود تا دوباره به حالت سوسپانسیون درآید.

در مواقع وقوع واکنش های آلرژیک از ادامه درمان خودداری شود، استفاده بی رویه از این محصول می تواند سبب شیوع مقاومت باکتریایی نسبت به سفالوسپورین ها شود.

استفاده از این محصول براساس آزمایش حساسیت و سیاست های محلی  و رسمی استفاده از ضد میکروب ها باشد.‌

موارد احتیاط برای افرادی که با محصولات دارویی دامپزشکی تماس دارند

پنی سیلین ها و سفالوسپورین ها بدنبال تزریق، استنشاق، بلع و یا تماس پوستی می توانند سبب آلرژی و ازدیاد حساسیت شوند.

ازدیاد حساسیت به پنی سیلین ها ممکن است منجر به واکنش به سفالوسپورین ها شوند و بالعکس.

واکنش های آلرژیک به این مواد گاهی می تواند جدی باشد.

اگر به این محصولات حساسیت داشته و به شما توصیه شده است که از کار کردن با این محصولات خودداری کنید، از حمل و نقل محصول خودداری نمایید.

بدنبال تجویز تصادفی به خود و یا بدنبال تماس با دارو اگر علائمی نظیر خارش پوستی ظاهر گردید باید با پزشک مشورت گردد و این موارد به دکتر نشان داده شود.

تورم صورت، لب، چشم و مشکلات تنفسی و علائم جدی بیشتر، احتیاج سریع به اقدامات پزشکی دارند.‌

تاریخ انقضاء

24 ماه پس از تولید، تاریخ انقضاء پس از اولین مصرف 28 روز می باشد.‌

تولید کننده

شرکت سیوا- اسپانیا‌