اپی نفرین 0.1% | Epinephrine 0.1%


اپی نفرین 0.1% | Epinephrine 0.1%

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال های 10، 20، 50 و 100 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

هر میلی لیتر از محصول حاوی 1 میلی گرم اپی نفرین است.

موارد مصرف:

در موارد اورژانسی برای درمان شوک آنافیلاکتیک تجویز می شود.

مقدار و نحوه مصرف:

سگ و گربه:

5/0 تا 1 میلی لیتر به صورت عضلانی یا زیر پوستی

گاو، گوسفند و اسب:

1 میلی لیتر به ازای هر 45 کیلوگرم وزن بدن دام به صورت عضلانی و یا زیر پوستی‌

موارد احتیاط:

در صورت تغییر رنگ محصول به صورتی و یا تیره شدن رنگ زرد محصول و یا مشاهده رسوبات از مصرف دارو خودداری شود.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

شرایط نگهداری:

در جای خشک و دور از نور نگهداری شود.

در دمای 30-15 درجه سلسیوس نگهداری شود.

پس از اولین استفاده به مدت 28 روز قابل مصرف است.

 

فروش بدون نسخه دامپزشک ممنوع است.