اُکسفن پلاس ® | ®Oxefen Plus


اکسفندازول + آیورمکتین + لوامیزول + سلنیم + کبالت | Oxfendazole + Ivermectin + Levamisole + Selenium + Cobalt

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • بطری های پلی اتیلنی 100، 200، 250، 500، 1000 و 2000 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

هر لیتر از محلول حاوی:

آیورمکتین 2 گرم
لوامیزول هیدروکلراید 80 گرم
اکسفندازول 45.4 گرم
سلنیم (سدیم سلنیت) 1 گرم
کبالت (سولفات) 4.4 گرم

مکانیسم اثر:

آیورمکتین دارویی متعلق به گروه ماکروسیکلیک لاکتون ها است.

آیورمکتین به عنوان  آگونیست نوروترانسمیتر مهاری گاما آمینوبوتیریک اسید‌ (GABA) ‌عمل می کند و هم چنین به کانال های کلر با ورودی گلوتامات‌‌ (gated chloride channels-glutamate) ‌متصل می شود. در هر دو حالت، انتقال سیگنال های عصبی در انگل ها مسدود شده و منجر به فلجی و مرگ انگل می شود. فلجی و مرگ انگل ناشی از افزایش نفوذپذیری نسبت به یون های کلر و افزایش قطبیت (hyperpolarizasion) سلول های عصبی است. از آنجایی که پستانداران  فاقد کانال های کلر با ورودی گلوتامات هستند و هم چنین گیرنده های GABA ‌در آنها تنها در سیستم عصبی مرکزی وجود دارند و این دارو معمولاً از سد خونی مغزی نمی تواند عبور کند، آیورمکتین برای پستانداران از سمیت خیلی کمتری نسبت به انگل ها برخوردار است.

لوامیزول نیز ایزومر یک ضد کرم تترامیزول است و با مکانیسمی مشابه آگونیست های کولینرژیک با دپولاریزه کردن‌ ‌گانگلیون ها، باعث بلاک عصبی-عضلانی در انگل می شود.

اکسفندازول دارویی ضد انگلی از خانواده بنزیمیدازول ها که در برابر طیف وسیعی از انواع انگل های داخلی بیماری زا موثر است. اعتقاد بر این است که این ترکیب در انگل‌های حساس، با اتصال انتخابی و آسیب رساندن به توبولین، سیستم های انتقال میکروتوبولی داخل سلولی را مختل می کند و باعث جلوگیری از پلیمریزاسیون توبولین و مهار تشکیل میکروتوبول می شود.

همچنین بنزیمیدازول ها در غلظت های بالاتر در مسیرهای متابولیک انگل ها اختلال ایجاد کرده و آنزیم های متابولیک از جمله مالات دهیدروژناز و فومارات ردوکتاز را مهار می کند.

سلنیم و کبالت از عناصر کمیاب هستند که به عنوان مکمل تغذیه ای استفاده می شوند.

موارد مصرف:

این محصول برای درمان و کنترل مراحل بالغ و نابالغ انگل های گرد گوارشی (شامل کرم های گرد نظیر گونه های همونکوس، استرتاژیا، کوپرپا و کرم های نواری نظیر گونه های موننزیا) و انگل ریوی در گاو و گوسفند مصرف می شود.‌ همچنین این محصول منبع مکمل کبالت و سلنیوم برای کمک به رشد، تولید مثل و سیستم ایمنی بدن است. کبالت همچنین در انرژی و متابولیسم پروتئین نقش دارد.

 

مقدار و نحوه مصرف:

این محصول باید به صورت خوراکی مصرف شود.

یک میلی لیتر به ازای هر 10 کیلوگرم وزن بدن (2/0 میلی گرم آیورمکتین، 8 میلی گرم لوامیزول هیدروکلراید، 5/4 میلی گرم اکسفندازول، 1/0 میلی گرم سلنیوم و 44/0 میلی گرم کبالت به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) مصرف شود.

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت: 14 روز

شیر: 35 روز

موارد منع مصرف:

همزمان با فرآورده های حاوی سلنیوم استفاده نکنید و بدون مشورت با دامپزشک بیش از مقادیر تعیین شده مصرف نکنید.

توصیه های دارویی:

قبل از مصرف، ظرف محصول را به خوبی تکان دهید.

این محصول آماده مصرف با استفاده از شربت خوران استاندارد است. شربت خوران را بلافاصله پس از مصرف با آب بشویید. یک راس دام باید قبل از درمان به عنوان نمونه وزن شود. مقدار مصرف در هر گروه (گوساله، میش، قوچ، بره) برحسب وزن بدن سنگین‌ترین دام تعیین شود. کمتر از مقادیر توصیه شده مصرف نکنید. اگر از نظر وزن بدن دام ها در هر گروه تفاوت زیادی وجود دارد، برای جلوگیری از مصرف بیش از مقادیر توصیه شده، بر اساس وزن بدن هر دام دارو تجویز شود. دارو بوسیله شربت خوران باید پشت قاعده زبان خالی شود تا وارد شکمبه شود. کالیبره بودن شربت خوران باید قبل و در حین استفاده از آن بررسی شود. 3‌ برابر مقدار توصیه شده و یا بیشتر آن می تواند علائم مسومیت با لوامیزول را ایجاد کند، بنابراین وزن بدن دام را با دقت تخمین بزنید.  دام های دهیدراته ممکن است بیشتر مستعد مسمومیت باشند.

برای آبزیان بسیار سمی است.

برای محیط خاک و برای مهره داران خشکی زی زمینی مضر است و برای بی مهرگان خشکی زی بسیار سمی است.

تداخل دارویی:

تداخل دارویی کشنده ممکن است بین مصرف لوامیزول و استفاده از حمام های حاوی ترکیبات ارگانوفسفره رخ دهد.

موارد احتیاط:

لباس محافظ مناسب بپوشید و از ورود مواد به منابع آبی جلوگیری کنید. در صورت ریختن محصول در محیط، مواد ریخته شده را با مواد خنثی و پایدار جمع کنید و در ظروف مخصوص زباله قرار دهید. ناحیه را با آب بشویید. زباله ها را به روش های بهداشتی معدوم کنید.‌ ترجیحاً محصول را به روش های بهداشتی پس از استفاده دور بریزید و ظرف آن را بلافاصله سه مرتبه آبکشی و مایع شستشو را نیز به روش بهداشتی  دور بریزید. پس از مصرف محصول از ظرف آن به هیچ منظور دیگری استفاده نکنید.

‌دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

موارد احتیاط برای استفاده کنندگان:

قبل از استفاده دستورالعمل ها را مطالعه کنید.‌

بلع این محصول ممکن است مضر باشد.

مواجهه مکرر با این محصول ممکن است باعث حساسیت پوستی شود. از تماس با پوست خودداری کنید.

لوامیزول هیدروکلراید ممکن است باعث آسیب به مواد ژنتیکی شوند.

آیورمکتین و اکسفندازول ممکن است بر رشد و/یا تولید مثل تاثیر بگذارد.

آیورمکتین ممکن است بر روی شیردهی یا از طریق شیردهی تاثیر گذار باشد.

اکسفندازول (بر روی کبد و دستگاه گوارش) و لوامیزول هیدروکلراید (بر خون و خونسازی بدن) ممکن است باعث آسیب به ارگان های بدن شوند.‌

در صورت بلع این محصول از تحریک فرد به استفراغ خودداری و بلافاصله به پزشک مراجعه کنید.

در صورت تماس با پوست یا مو، لباس های آلوده را از تن درآورید و پوست و مو را با آب جاری بشویید.

شرایط نگهداری:

در دمای 30-15 درجه سلسیوس نگهداری کنید.

پس از اولین استفاده به مدت 1 ماه قابل استفاده است.