اورگومیکس® | ®Oregomix


روغن اورگانو 8% | Oregano Oil 8%

 • - گونه هدف :
 • - بسته بندی :
 • ظروف پلا‌ستیکی 60، 100، 200، 250 ، 500 میلی لیتری، 1، 2 و 4 لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

هر لیتر حاوی 80 گرم روغن اورگانو می باشد.

مکانیسم اثر:

 • اثرات ضد باکتریایی: بر اساس نتایج تحقیقات علمی، روغن ضروری اورگانو باعث شکستن دیواره سلولی و خروج یون ها از باکتری می شود که در نتیجه آن سنتز ATP توسط باکتری مهار شده و باعث مرگ باکتری می شود. اورگانو بر روی باکتری های زیر موثر است:

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pasteurella multocida, Streptococcus faecalis, Streptococcus agalactiae, Vibrio coli, Corynebacterium pyogenes, Enterobacter aerogenes,

Streptococcus uberis, Salmonella spp., Proteus vulgaris, Klebsiella pneumoniae,

Pseudomonas aeruginosa, Cryptosporidiae spp., Streptococcus pyogenes , Mycobacterium tuberculosis, Aspergilus spp., Eimeria spp., Candida spp.

 

 • اثرات آنتی اکسیدانی: نقش روغن ضروری اورگانو در خنثی سازی رادیکال های آزاد و تاثیرات آنتی اکسیدانی مشخص شده است. پلی فنول به عنوان ماده موثره روغن ضروری اورگانو با تاثیر بر رادیکال های آزاد، فرآیند اکسیداسیون را در سلول ها مهار می کند.
 • اثرات ضد قارچی: تاثیر مواد موثره روغن ضروری اورگانو بر قارچ ها و مهار تکثیر آنها ثابت شده است. همچنین اثرگذاری روغن ضروری اورگانو بر بسیاری از گونه های کوکسیدیا نیز گزارش شده است.
 • افزایش اشتها: بوی خاص روغن اورگانو تاثیر مثبتی بر اشتهای حیوانات دارد.
 • اثر ضد انگلی: اورگانو باعث نابودی انگل ها در دستگاه گوارش می شود.
 • اثرات ضد التهابی
 • تقویت سیستم ایمنی

مهمترین اثرات گزارش شده بر پرندگان شامل:

 • تنظیم کننده سیستم گوارش
 • تقویت سیستم ایمنی
 • اثرات آنتی اکسیدانی
 • کاهش تولید آمونیاک
 • کاهش مرگ و میر
 • محافظت در برابر استرس
 • افزایش تولید تخم مرغ
 • افزایش بهره وری خوراک در طیور گوشتی

اثر گذاری بر فعالیت شکمبه: مطالعات علمی زیادی برای نشان دادن تاثیر مثبت روغن ضروری اورگانو بر دستگاه گوارش و کاهش تولید متان در شکمبه و در نتیجه کاهش آزاد سازی آن در محیط انجام گرفته است. روغن ضروری اورگانو باعث بهبود فلور شکمبه و ایجاد تعادل بین اسید استیک، اسید نیتریک و اسید پروپیونیک در شکمبه و در نتیجه افزایش ظرفیت هضمی دستگاه گوارش می شود. این اثر مثبت به دلیل تاثیرات چندگانه روغن ضروری اورگانو از جمله اثرات مثبت بر شکمبه است.

موارد مصرف:

 • بهبود عملکرد سیستم ایمنی
 • بهینه سازی سلامت دستگاه گوارش
 • تولید مدفوع با رطوبت کمتر و بستری خشک تر و در نتیجه کاهش آمونیاک بستر
 • کاهش تلفات
 • کاهش بروز اسهال با کنترل عوامل موثره دخیل در آن
 • بهبود کارآیی رشد
 • فراهم کردن حفاظت طی دوره استرس
 • بهبود رشد و ضریب تبدیل غذایی
 • بهبود تولید تخم مرغ
 • کاهش تخم مرغ های کثیف و شکسته

مقدار و نحوه مصرف:

طیور گوشتی: 100 تا 200 میلی لیتر در هزار لیتر آب آشامیدنی

طیور تخمگذار و بوقلمون: 100 تا 250 میلی لیتر در هزار لیتر آب آشامیدنی

گاو گوشتی و شیری، گوسفند و بز: 200 تا 250 میلی لیتر در هزار لیتر آب آشامیدنی

گوساله: 100 تا 200 میلی لیتر در هزار لیتر آب آشامیدنی

موارد منع مصرف:

در طیوری که واکسن ضد کوکسیدیوز مصرف کرده اند  تا 20 روز بعد از واکسیناسیون مصرف نشود.

تداخل دارویی:

ندارد.

عوارض جانبی:

ندارد.

زمان پرهیز از مصرف:

ندارد.

شرایط نگهداری:

در دمای 30-15 درجه سلسیوس، محل خشک و دور از نور مستقیم نگهداری کنید.

پس از اولین استفاده، محصول به مدت 1 ماه قابل استفاده است.

آب حاوی دارو به مدت 24 ساعت قابل مصرف است.

 

فروش بدون نسخه دامپزشک ممنوع است.