اورگوتیم® | ®Oregothym


اورگانو (پونه) + تیمول (آویشن) | Oregano + Thymol

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ظروف پلا‌ستیکی 100 ‌، 250، 500، 1000 و 2000 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

یک ترکیب طبیعی که ماده فعال و اصلی آن روغن طبیعی است.

هر لیتر حاوی:

عصاره روغنی اورگانو (پونه) 88‌ گرم
عصاره روغنی تیمول (آویشن)‌  20/2 گرم

موارد مصرف:

– بهبود عملکرد دستگاه گوارش‌

‌- بهبود عملکرد سیستم ایمنی‌

‌- کمک به کاهش رطوبت مدفوع و در نتیجه خشکی بستر و تولید آمونیاک کمتر در سالن‌

‌- کاهش تلفات ‌

‌- کاهش رخداد اسهال ‌

‌- بهبود ضریب تبدیل غذایی و رشد‌

‌- ایجاد حفاظت نسبی در مواقع بحرانی

مقدار و نحوه مصرف:

طیور: 100 تا 200  سی سی در 1000 لیتر آب به مدت 6 تا 8 روز، ادامه درمان با اسیدی فایر توصیه می شود.

موارد منع مصرف:

در طیوری که واکسن ضد کوکسیدیوز مصرف کرده اند حداقل در 20 روز اول مصرف نشود.

شرایط نگهداری:

در محل خشک، در دمای 30-15 درجه سلسیوس و دور از نور مستقیم  نگهداری نمایید.