انرژی پلاس | Energy Plus


گلوکز+بتائین+فسفر

انرژی پلاس | Energy Plus
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ظروف 200 میلی لیتری، 1 و 2 لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

انرژی پلاس | Energy Plus

هر لیتر از محلول حاوی:‌
گلوکز 550000 میلی گرم
بتائین 40000 میلی گرم
فسفر 12000 میلی گرم
سدیم 39000 میلی گرم
پتاسیم 14000 میلی گرم

موارد مصرف:

انرژی پلاس | Energy Plus در طیور شامل مرغ مادر، گوشتی و تخمگذار جهت بهبود فاکتورهای پرورش (کاهش ضریب تبدیل غذایی، افزایش رشد، افزایش تولید و…) استفاده می شود.‌

– جایگزین مناسب برای سایر منابع انرژی موجود در جیره‌

– تحریک کننده اشتها

– در هنگام استرس های گرمایی، واکسیناسیون و حمل ونقل ‌

– بدنبال درمان های آنتی بیوتیکی و دوره نقاهت بیماری ها

– ترکیب مناسب جهت تامین بتائین

مقدار و نحوه مصرف:

1‌ لیتر در1000 تا 2000 لیتر آب آشامیدنی یا طبق نظر دکتر دامپزشک‌

شرایط نگهداری:

انرژی پلاس | Energy Plus در جای خشک، زیر 25 درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.‌

زمان پرهیز از مصرف:

ندارد.