انروپلاس اس | Enro plus S


انروفلوکساسین سدیم 10% | Enrofloxacin sodium 10%

انروپلاس اس | Enro plus S
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ظروف 0/5 و 1 لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

انروپلاس اس | Enro plus S

هر لیتر محلول حاوی 100 گرم انروفلوکساسین سدیم است. ‌

مکانیسم اثر:

انروفلوکساسین آنتی بیوتیک وسیع الطیفی از دسته فلوروکینولون ها است که اثر خود را با مهار آنزیم ‌‌ DNA gyrase‌ و در نتیجه از بین بردن باکتری اعمال می کند. انروفلوکساسین سدیم به سرعت جذب می‌شود و با قابلیت نفوذ پذیری بالا با مکانیسم فوق روی باکتری های گرم منفی، گرم مثبت (مثل استافیلوکوک ها) و مایکو پلاسما ها موثر است. ‌

موارد مصرف:

انروپلاس اس | Enro plus S برای درمان بیماری های عفونی منفرد و یا مخلوط ناشی از باکتری های گرم مثبت و منفی هوازی و مایکوپلاسما ها در مرغ و بوقلمون نظیر CRD، کلی سپتی سمی ، وبای مرغ ها، کوریزای عفونی، سالمونلوز و سایر عفونت های ناشی از باکتری های حساس به این دارو استفاده می گردد. ‌

مقدار و نحوه مصرف:

به میزان 0/5 تا 1 لیتر به ازاء هر 1000 لیتر آب آشامیدنی طیور یا 10 میلی گرم انروفلوکساسین سدیم برای هر کیلوگرم وزن بدن در روز به مدت 5 – 3 روز بنا به توصیه دامپزشک. در مورد سالمونلوز یا پاستورلوز دوره درمانی 5 – 10 روز باید اعمال شود.‌

شرایط نگهداری:

در جای خشک، بین 10 تا 25 درجه سلسیوس، دور از تابش مستقیم نور و در ظروف در بسته نگهداری شود.

محلول باید از یخ زدگی محافظت شود. ‌

زمان پرهیز از مصرف:

انروپلاس اس | Enro plus S در مرغ 9 روز و در بوقلمون 11 روز قبل از کشتار مصرف دارو باید قطع گردد.

انروپلاس اس | Enro plus S در طیور تخمگذاری که تخم آنها مصرف انسانی دارد، مصرف نشود. ‌

تداخل دارویی:

مانند سایر فلوروکینولون ها با کاتیون‌ها و فلورفنیکل تداخل دارد. همچنین با ماکرولیدها و تتراسایکلین ها تداخل دارد. ‌

موارد احتیاط:

دور از دسترس کودکان نگهداری شود. محلول رقیق شده حداکثر پس از 24 ساعت مصرف شود.