انروفلوکساسین 2/5 %| Enrofloxacin 2.5%


انروفلوکساسین2/5% | Enrofloxacin 2.5%

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال های 10، 20، 50 و 100 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

هر میلی‌لیتر از محصول حاوی 25 میلی گرم انروفلوکساسین می‌باشد.

مکانیسم اثر:

انروفلوکساسین از مشتقات سنتتیک کربوکسیل اسید کینولون از گروه فلوروکینولون (نسل دوم) است. در میکروارگانیسم های حساس، انروفلوکساسین عملکرد ‌DNA gyrase‌ را مهار می کند، این آنزیم در تکثیر ‌DNA‌ در داخل هسته باکتری نقش دارد. به همین دلیل در مقادیر بسیار کم هم انروفلوکساسین اثر باکتریوسیدال و مایکوپلاسمیسیدال را اعمال می کند.

موارد مصرف:

سگ:‌ جهت درمان عفونت های گوارشی، تنفسی، مجاری ادراری (نظیر التهاب پروستات، درمان کمکی در پیومترا)، پوست، زخم های عفونی، التهاب گوش میانی و خارجی ناشی از سویه های حساس به انروفلوکساسین نظیر انواع استافیلوکوکوس، اشریشیا کلی، پاستورلا، کلبسیلا، بوردتلا، سودوموناس و پروتئوس ‌

گربه:‌ جهت درمان عفونت های گوارشی، تنفسی، مجاری ادراری (درمان کمکی در پیومترا)، پوست، زخم های عفونی ناشی از سویه های حساس به انروفلوکساسین نظیر انواع استافیلوکوکوس، اشریشیا کلی، پاستورلا، کلبسیلا، بوردتلا، سودوموناس و پروتئوس ‌

خرگوش:‌ جهت درمان عفونت های گوارشی و مجاری تنفسی ناشی از سویه های حساس به انروفلوکساسین نظیر‌ ‌انواع اشریشیا کلی، پاستورلا مولتوسیدا، استافیلوکوکوس

جهت درمان عفونت های پوستی و زخم های عفونی ناشی از سویه های حساس استافیلوکوکوس اروئوس به انروفلوکساسین‌

پرندگان زینتی: جهت درمان عفونت های گوارشی و مجاری تنفسی، برپایه تجربیات بالینی و در صورت امکان همراه با آزمایش حساسیت عامل بیماری زا که انروفلوکساسین را به عنوان آنتی بیوتیک انتخابی مشخص کرده است.

مقدار و نحوه مصرف:

سگ:‌ جهت درمان عفونت های گوارشی، تنفسی، مجاری ادراری (نظیر التهاب پروستات، درمان کمکی در پیومترا)، پوست، زخم های عفونی، التهاب گوش میانی و خارجی ناشی از سویه های حساس به انروفلوکساسین نظیر انواع استافیلوکوکوس، اشریشیا کلی، پاستورلا، کلبسیلا، بوردتلا، سودوموناس و پروتئوس ‌

گربه:‌ جهت درمان عفونت های گوارشی، تنفسی، مجاری ادراری (درمان کمکی در پیومترا)، پوست، زخم های عفونی ناشی از سویه های حساس به انروفلوکساسین نظیر انواع استافیلوکوکوس، اشریشیا کلی، پاستورلا، کلبسیلا، بوردتلا، سودوموناس و پروتئوس ‌

خرگوش:‌ جهت درمان عفونت های گوارشی و مجاری تنفسی ناشی از سویه های حساس به انروفلوکساسین نظیر‌ ‌انواع اشریشیا کلی، پاستورلا مولتوسیدا، استافیلوکوکوس

جهت درمان عفونت های پوستی و زخم های عفونی ناشی از سویه های حساس استافیلوکوکوس اروئوس به انروفلوکساسین‌

پرندگان زینتی: جهت درمان عفونت های گوارشی و مجاری تنفسی، برپایه تجربیات بالینی و در صورت امکان همراه با آزمایش حساسیت عامل بیماری زا که انروفلوکساسین را به عنوان آنتی بیوتیک انتخابی مشخص کرده است.

زمان پرهیز از مصرف:

خرگوش؛

گوشت و احشاء:‌‌ 6 ‌روز‌‌

در پرندگانی که برای مصرف انسان پرورش داده می شوند، مصرف نگردد.

موارد منع مصرف:

در مواردی که عامل بیماری زا به سایر فلوروکینولون ها مقاومت است، به علت احتمال مقاومت متقاطع نباید استفاده گردد.

انروفلوکساسین در سگ هایی با سن کمتر از یکسال به علت آسیب به غضروف مفصلی که ممکن است در طی دوره ی رشد سریع دام رخ دهد، بویژه در سگ های نژاد بزرگ، نباید مصرف گردد.

در نژادهای بسیار بزرگ سگ تا 18 ماهگی به دلیل دوره رشد طولانی مدت، مصرف نشود.

در گربه های با سن کمتر از 8 هفته  مصرف نشود.

این محصول در مواردی که حساسیت نسبت به انروفلوکساسین و یا ترکیبات جانبی مشاهده شود، منع مصرف دارد.

عوارض جانبی:

در محل تزریق ممکن است واکنش های بافتی موضعی ایجاد شود.

اقدامات احتیاطی معمول جهت تزریق استریل انجام شود.

در صورت تزریق اتفاقی دارو بیش از مقدار توصیه شده، پادزهری وجود ندارد و باید درمان علامتی انجام شود.

توصیه های دارویی:

مصرف این دارو در سگ ها و گربه های آبستن هیچ محدودیتی ندارد.

تکرار تجویز دارو بهتر است در محل های مختلف انجام شود.

جهت اطمینان از تجویز دوز صحیح، بهتر است دام ها توزین شوند تا کمتر از دوز مورد نیاز، دارو تجویز نگردد.

موارد احتیاط:

در هنگام تجویز بیش از دوز توصیه شده دارو، تاثیر سمی دارو بر روی شبکیه می تواند موجب کوری شود.‌

کبودی عضلات پس از تزریق این دارو در پرندگان گزارش شده است.‌

برای پیشگیری از ابتلا به بیماری مصرف نشود.‌

بیش از دوز توصیه شده مصرف نشود.‌

در سگ ها و گربه ها با اختلالات در سیستم اعصاب مرکزی مصرف نشود.

‌فلوروکینولون ها باید جهت درمان در موارد بالینی که به سایر آنتی بیوتیک ها پاسخ ضعیفی داده اند یا انتظار می رود در صورت تجویز پاسخ ضعیفی در پی داشته باشند، تجویز شود.‌

در هنگام مصرف همزمان انروفلوکساسین با فلونیکسین برای جلوگیری از بروز عوارض جانبی هر دو دارو بعلت تداخل در دفع کلیوی داروها با یکدیگر، باید احتیاط شود.‌

افرادی که حساسیت شناخته شده نسبت به فلورو کینولون ها دارند، باید از تماس با این محصول خودداری کنند.‌

از تماس با پوست و چشم خودداری شود.

در صورت تماس اتفاقی با پوست یا چشم ها، محل تماس را فورا با آب فراوان بشویید.

در زمان استفاده، از کشیدن سیگار، خوردن و آشامیدن خودداری شود.

از تزریق تصادفی‌ ‌به خود جلوگیری کنید.

در صورت تزریق اتفاقی به انسان، بلافاصله به پزشک مراجعه و بروشور یا برچسب دارو را نشان دهید.

شرایط نگهداری‌:

در دمای 30-15 درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.‌

از یخ زدگی محصول جلوگیری شود.

مصرف این دارو بعد از باز شدن درب محصول تا 28 روز امکان‌پذیر می‌باشد.