انرامکس® | ®EnraMAX


انرامایسین 8% | Enramycin 8%

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ساشه های 100، 150 ، 500، 1000 و 5000 گرمی و کیسه 20 کیلوگرمی

مشخصات محصول

ترکیب:

هر کیلوگرم از محصول حاوی 80 گرم انرامایسین است.

مکانیسم اثر:

انرامایسین 8% ‌آنتی بیوتیکی از خانواده پلی پپتید ها است که از تخمیر استرپتومایسس فانگیسیدوس تولید می شود. انرامایسین در ماکیان به منظور کنترل آنتریت های باکتریایی مورد استفاده قرار می گیرد. نشان داده شده است که این آنتی بیوتیک دارای تاثیر مثبتی بر روی بیماری های باکتریایی دستگاه گوارش همچون انتریت نکروتیک داشته است.

موارد مصرف:

جهت افزایش رشد و بهبود ضریب تبدیل و پیشگیری از آنتریت نکروتیک ناشی از کلستریدیوم پرفرینژنس در طیور

مقدار و نحوه مصرف:

مقدار 100 گرم انرامایسین در هر تن دان‌

دان حاوی دارو به عنوان تنها منبع غذایی در اختیار پرنده قرار گیرد.

جهت تهیه مخلوط دان حاوی دارو بهتر است ابتدا 100 گرم دارو را در 20 تا ‌‌50 ‌کیلوگرم دان مخلوط نموده سپس مخلوط حاصل را به حجم یک تن دان اضافه و مخلوط نمایید.

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت طیور: 7‌ روز

در طیور تخم گذاری که تولید آنها مصرف انسانی دارد، مصرف نشود.

تداخل دارویی:

ندارد

موارد احتیاط:

در هنگام حمل و نقل و کاربرد از لباس محافظ، دستکش و ماسک ضد غبار استفاده نمایید و پس از کار دست ها را با آب صابون بشویید.

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

شرایط نگهداری:

در دمای 30-15 درجه سلسیوس، دور از نور مستقیم و در ظروف در بسته نگهداری شود.