انتریسید® | ®Entricid


باسیتراسین متیلن دی سالیسیلات | Bacitracin methylene disalisylate

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ساشه های 60، 100 ، 250، 500 و 1000 گرمی ‌و ظروف پلا‌ستیکی 100 و 1000 گرمی

مشخصات محصول

ترکیب:

هر گرم از پودر آنتریسید® حاوی 4000  واحد بین المللی باسیتراسین متیلن دی سالیسیلات می باشد.

 

مکانیسم اثر:

باسیتراسین با بلوکه کردن غیراختصاصی واکنش های فسفوریلاز مانع تولید پپتیدوگلیکان در باکتری می شود، گاهی این واکنش ها در طی سنتز دیواره سلولی اتفاق می افتند.

موارد مصرف:

این دارو برای درمان بیماری آنتریت نکروتیک ناشی از کلستریدیوم پرفرینجنس یا سایر میکروب های حساس به باسیتراسین در طیور مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین پودر محلول در آب باسیتراسین متیلن دی سالیسیلات برای کمک به بهبود بیماری کوکسیدیوز طیور نیز استفاده می شود.

مقدار و نحوه مصرف:

جهت درمان آنتریت نکروتیک 100-60 گرم در 100 لیتر آب آشامیدنی به مدت 7-5 روز

جهت تسریع درمان کوکسیدیوز و رفع استرس 100-60 گرم در 100 لیتر آب آشامیدنی به مدت 5-4 روز‌

جهت درمان آنتریت نکروتیک در بوقلمون ها به میزان 100 گرم در 100 لیتر آب آشامیدنی

موارد منع مصرف:

در حیواناتی که به باسیتراسین حساسیت دارند، مصرف این دارو مجاز نمی باشد.

زمان پرهیز از مصرف:

ندارد.

موارد احتیاط:

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

در موقع استفاده از دارو دستکش و ماسک را بکار ببرید.

بعد از باز شدن ساشه آنرا تا 48 ساعت بعد باید مصرف نمود.

قابلیت محافظت از محتویات درون ساشه تا مدت زمان گفته شده امکانپذیر است.

بدون تجویز دامپزشک مصرف نگردد.

این دارو دارای بسته بندی های متعددی است که امکان مصرف با بسته بندی متناسب را به مصرف کننده می دهد، لذا بعد از محاسبه

مقدار مورد نیاز، بسته بندی متناسب را تهیه فرمایید.

همراه با این دارو از داروهایی که سبب اسیدی شدن آب می شوند مانند اسیدیفایرها خودداری نمایید.

 

شرایط نگهداری:

در دمای 30 – 15 درجه سلسیوس، دور از نور مستقیم آفتاب و در جای خشک نگهداری شود.