ال کارنیتین® | ®L-Carnitine 5%


ال کارنیتین® | ®L-Carnitine 5%

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ساشه های 5/0‌‌، 1، 5 کیلوگرمی، ظروف پلا‌ستیکی 1 کیلو گرمی و کیسه 20 کیلوگرمی

مشخصات محصول

ترکیب:

هر گرم حاوی:

ال کارنیتین (هیدروکلراید) 50 میلی‌گرم

مکانیسم اثر:

ال کارنیتین نوعی کوآنزیم حیاتی است که در انتقال و متابولیسم اسیدهای چرب با زنجیره بلند اهمیت ضروری دارد. ال کارنیتین در ساختمان آنزیم کارنیتین استیل ترانسفراز نقش فعال دارد. کارنیتین استیل ترانسفراز بخشی از مکانیزم کوآنزیم آ و استیل کوآنزیم آ بوده و در فعالیت های متابولیسمی دارای عملکردهای چندگانه زیر است:

نقل و انتقال اسیدهای چرب با زنجیره بلند

نگهداری و تامین کوآنزیم آ آزاد ‌

محافظت از غشاهای سلولی

تامین ATP‌

بهبود شاخص های جنسی به ویژه در جنس نر (افزایش و تولید اسپرم و تحرک آن ها‌)

موارد مصرف:

طیور گوشتی و پولت تخمگذار: افزایش وزن گیری، بهبود ضریب تبدیل غذایی، کاهش تجمع چربی در بدن، بهبود راندمان استفاده از چربی خوراک و افزایش مقاومت گله ‌

مرغ تخمگذار: بهبود ضریب تبدیل غذایی، افزایش درصد تولید، افزایش وزن تخم مرغ، کاهش چربی های محوطه شکمی و کاهش پرولاپس‌

مرغ مادر: افزایش تولید تخم مرغ، افزایش جوجه درآوری، افزایش ایمنی گله، غنی سازی تخم مرغ و تغذیه بهتر جنین‌

بوقلمون و شترمرغ: افزایش تولید انرژی، بهبود متابولیسم چربی ها، افزایش تخمگذاری، افزایش جوجه درآوری، بهبود ضریب تبدیل غذایی

گاو و گوساله: بهبود اسپرم سازی و افزایش تحرک آن ها، افزایش تولید شیر و بهبود ضریب تبدیل غذایی، کنترل و درمان کتوز‌

ماهی و میگو: بهبود ضریب تبدیل غذایی، افزایش باروری مولدین، افزایش درصد لقاح، افزایش ایمنی، هچ و ماندگاری بچه ماهی ها‌

مقدار و روش مصرف‌:

بوقلمون: 11115 کیلوگرم در یک تن خوراک

شترمرغ: 3-2 گرم روزانه برای هر قطعه‌

گاو شیری: 100-20 گرم برای هر راس‌

گاو گوشتی: 5-3 گرم برای هر 100 کیلوگرم وزن بدن‌

ماهی و میگو: 20-10 کیلوگرم در یک تن خوراک‌

زمان پرهیز از مصرف:

ندارد.

تداخل دارویی:

ندارد.

موارد منع مصرف:

ندارد.

موارد احتیاط:

قبل از مصرف کاملاً با غذا مخلوط شود. برای مخلوط کردن توصیه می شود ابتدا مقدار لازم از دارو با 5 تا 10 برابر وزن خود با خوراک مخلوط شود و سپس به کل خوراک اضافه شود.

شرایط نگهداری:

در دمای 30-15  درجه سلسیوس در محل خشک، بیرون از یخچال و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری کنید.

پس از اولین استفاده به مدت 1 ماه قابل استفاده است.

خوراک حاوی دارو به مدت 1 ماه قابل مصرف است.

فروش بدون نسخه دامپزشک ممنوع است.