اف ال-دس آلراند | FL-des Allround


اف ال-دس آلراند | FL-des Allround

اف ال-دس آلراند | FL-des Allround
  • - گونه هدف :
  • - طریقه مصرف :
  • - بسته بندی :
  • ترکیب A: پنج لیتر (10.5 کیلوگرم با گالن) - ترکیب B: پنج لیتر (6 کیلوگرم با گالن)

مشخصات محصول

موارد مصرف:

اف ال-دس آلراند | FL-des Allround

ضدعفونی کننده سطوح، موثر علیه باکتری، ویروس، قارچ  و انگل‌ها (خصوصاً کوکسیدیا) در مزارع پرورش دام و طیور

خصوصیات

اف ال-دس آلراند | FL-des Allround یک محصول دو قسمتی است که بر روی باکتری‌ها، مایکوباکتری‌ها (توبرکلوزیس)، ویروس‌ها، قارچ‌ها، لاروهای انگلی (تخم‌های حشرات، اووسیست‌های کوکسیدیا، اووسیست‌های کریپتوسپوریدیا و تخم‌های جرب، مایت یا شپشک طیور) به طور موثری اثرگذار می‌باشد. ترکیبات ‌A‌ و ‌B‌ اثر هم‌افزائی بر یکدیگر داشته و هر یک قدرت اثر دیگری را فزونی می‌بخشد. نسبت 2:1 (2 قسمت ‌A‌ و یک قسمت B‌‌ ) از این محصول مخلوطی پرقدرت جهت ضدعفونی محل نگهداری حیوانات، تجهیزات و لوازم بوجود می‌آورد.‌

اف ال-دس آلراند | FL-des Allround فاقد آلدئیدها و کرزول‌ها است.‌

اف ال-دس آلراند | FL-des Allround را می‌توان مستقیماً در لانس‌های کف ساز مورد استفاده قرارداد. استفاده در حالت کف به صورت قابل توجهی تاثیرگذاری محصول را افزایش می‌دهد. همچنین این محصول را می‌توان متناوباً به صورت محلول پایه (آب بدون آهن + ترکیب A + ترکیب B‌ ) بوسیله مه پاش گرم، دستگاه اسپری کوله پشتی و یا مه پاش سرد مورد استفاده قرارداد.  فیلترهای مورد استفاده در دستگاه اسپری ومه پاش‌ها باید پس از هر بار مصرف تعویض گردند. سطوح ضدعفونی شده برای استفاده مجدد توسط حیوانات باید بطور کامل خشک شده باشند.‌

مقدار و نحوه مصرف:

قبل از شروع به کار (ضدعفونی) محلولی به رقت 2:1 از ترکیبات ‌B‌ + ‌A‌ آماده کنید. (2 حجم از ترکیب A‌ را با یک حجم از ترکیب ‌B‌ مخلوط کنید.) براساس آزمایش‌های صورت گرفته این مخلوط را می‌توان تا 24 ساعت بدون هیچگونه تغییر در کیفیت مورداستفاده قرار داد.‌

نکته مهم: ترکیبات ‌A‌ و ‌B این محصول تنها زمانی تاثیرگذارند که با رقت 2 به 1 مخلوط شده باشند و هر کدام به تنهایی دارای قدرت اثر به مراتب کمتری می باشند.

دوزهای پیشنهادی برای پرورش دام و طیور‌

سطح محوطه به متر مربع * 0.4 * 1.7 = مقدار محلول  ضدعفونی کننده مورد نیاز به لیتر (1.7 = عامل ثابت برای دیوارها، فنس‌های جداکننده و لوازم و تجهیزات سالن)

مثالی از عملکرد محلول پایه برای ضدعفونی به منظور مبارزه با باکتری‌ها و تخم انگل ها (ستون a8‌  ) :

ابتدا آب مورد نیاز را تهیه کنید، سپس 3% از پریمیکس اف ال-دس آلراند ( 2A% و 1B%) را به آب بیفزایید.‌

به طور مثال: 9.7 لیتر آب بدون آهن + 300 میلی لیتر از پریمیکس اف ال-دس آلراند  (A200 + B100 میلی لیتر  ) لیتر محلول پایه برای 25 متر مربع از سطح مورد استفاده، وقتی از این روش استفاده می‌کنید مدت زمان باقی مانده بر روی سطوح باید 2 ساعت باشد.

ترکیب شیمیایی

ترکیبA:  سورفکتانت، 2- هیدروکسی بی‌فنیل 30% وزنی، اسید چرب و یوتکتیک ارگانیک                      

محصول در ظرف بسته‌بندی اصلی در محیطی خشک با دمایی کمتراز 30 درجه سلسیوس نگهداری شود. به هنگام حمل و نقل و کار با این محصول از پوشش مناسب، دستکش، ماسک و عینک استفاده نمائید. مواد ضدعفونی ‌کننده و شوینده را دور از دسترس کودکان قراردهید. از مخلوط نمودن محلول با سایر موادشیمیائی (مخصوصاً سایر ضدعفونی ‌کننده‌ها) شدیداً پرهیزکنید.‌

ازگالن‌های خالی شده جهت استفاده مجدد به هیچ وجه استفاده نکنید. برای دستورالعمل از بین بردن ظروف مصرف شده به برگه اطلاعات

ایمنی محصول مراجعه فرمائید. ‌

مخاطرات:‌

موجب سوختگی شدید پوست و آسیب چشمی می‌شود. ضمناً ممکن است باعث تحریک دستگاه تنفسی شود. برای آبزیان بشدت سمی است.‌ ‌

ترکیبB پراستیک اسید و هیدروژن پراکساید:  15% وزنی

مخاطرات

موجب سوختگی شدید پوست و آسیب چشمی می‌شود.‌

ممکن است باعث تحریک دستگاه تنفسی شود.‌

سازگاری مواد / بوم شناسی

قبل از مصرف پریمیکس FL-des Allround و یا محلول پایه این محصول پیشنهاد می‌شود سازگاری مواد مورد استفاده را بررسی نمائید، به طور مثال: فلز برنج یک ماده نامناسب برای در تماس بودن با این محصول است.‌

‌- لطفا برگه ایمنی کالای ترکیب ‌A‌ و ‌B و همچنین محلول پایه فعال شده را مطالعه کنید.

موارد ایمنی

ترکیبA: خورنده بوده و برای محیط زیست مضر می‌باشد.‌

ترکیبB: اکسید کننده و خورنده می‌باشد.‌

ایمنی جهت پریمیکس 1:2 ترکیب ‌A‌ و ترکیب ‌B‌:‌

موارد احتیاط: گرما دیدن ترکیب ممکن است باعث انفجار شود. در صورت تماس با مواد قابل احتراق و قابل اشتعال، خطر آتش سوزی وجود دارد. در صورت بلع، تنفس و یا تماس با پوست برای سلامتی خطرناک است و باعث سوختگی شدید شیمیایی می‌شود. باعث تحریک چشم و آسیب دیدگی آنها، دستگاه تنفسی و پوست می‌گردد. بشدت برای آبزیان سمی است.

موارد ایمنی:‌ در حین کار از خوردن و آشامیدن خودداری کنید. در صورت تماس با چشم‌ها، با آب تمیز شستشو داده و به پزشک مراجعه کنید.‌

در صورت تماس با پوست سریعاً با آب تمیز شستشو دهید. مخلوط درون شبکه فاضلاب وارد نشود. هنگام کار از پوشش مناسب، دستکش، ماسک و عینک استفاده کنید. در صورت وقوع حادثه به سرعت با پزشک مشورت نمائید. برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست از بسته‌بندی‌های مناسب استفاده کنید. محصول و بسته‌بندی آن باید در زباله‌های خطرناک برای محیط ‌زیست دفع شود. از رها کردن محصول در طبیعت خودداری کنید.

ذرات مه، اسپری و بخارات را تنفس نکنید. پوشیدن عینک، دستکش و ماسک ضروری است. بعد از حمل و نقل پوست را به طور کامل شستشو دهید. فقط در محیط روباز و یا محیط‌ های مسقف دارای تهویه مناسب استفاده شود.‌

درصورت تماس محلول با چشم محل را فوراً با آب پاکیزه و به دفعات شستشو دهید.‌

درصورت تماس محلول با پوست و یا مو سریعاً تمامی البسه آلوده شده را درآورده پوست و موی خود را با دوش آب شستشودهید. درصورت تنفس، فرد را در معرض هوای تازه قرارداده و اجازه دهید آزادانه تنفس کند. در صورتی که احساس ناراحتی می‌کنید با یک دکتر و یا مرکز مسمومیت ‌تماس بگیرید. لباس‌های آلوده شده را قبل از استفاده مجدد شستشو دهید. درصورت بلع‌ دهان را آبکشی کنید. به هیچ وجه استفراغ نکنید.

گالن‌ها را در کنار هم به فاصله نزدیک نگهداری کنید.

از گرما، سطوح داغ، شعله آتش و هر گونه منبع احتراق دور نگهداشته شود. هنگام استفاده سیگار نکشید. ذرات مه، اسپری و بخارات آنرا تنفس نکنید. ازالبسه دور نگهداشته شوند. پوشیدن عینک، دستکش و ماسک ضروری است. درصورت تماس محلول با چشم، آنرا فوراً با آب پاکیزه و به دفعات شستشو دهید. درصورت امکان اگر از لنزهای طبی استفاده می‌کنید، آنها را از چشم خارج نموده و مجدداً آبکشی نمائید. دور ازنور خورشید نگهداری شود. در محلی با تهویه مناسب نگهداری شود.  گالن‌ها را در کنار هم به فاصله نزدیک نگهداری کنید.‌

 

 ایمنی جهت محلول پایه از ترکیبات ‌A‌ و ‌B‌ با آب بدون آهن:‌

موارد احتیاط:

محلول پایه (محلولی که از ترکیب محصول ‌A‌ و B‌ همراه با آب به دست آمده است) فاقد هرگونه مواد خطرناک در رده‌بندی کیفی مواد خطرناک می‌باشد. تنها اقدام احتیاطی کلی دقت در حین حمل مواد شیمیایی می‌باشد.‌

اقدامات کمک‌های اولیه

از تنفس ضدعفونی مه پاش شده خودداری کنید. اگر محصول با پوست تماس حاصل نمود آن را آبکشی کنید. لباس‌هایی که در حین ضدعفونی از آنها استفاده نموده‌اید را شستشو دهید. در صورت تماس با چشم‌ها، آنها را با آب شستشو داده و با چشم پزشک مشورت کنید. در صورت بلع، دهان را با آب شستشو داده، آب نوشیده و از استفراغ خودداری نموده و با پزشک مشورت کنید.‌

بعد از ضدعفونی سالن را ترک کنید. بعد از ضدعفونی سطوح و حصول اطمینان از باقی ماندن محصول به مدت لا‌زم، برای مدت 12-10 ساعت از تهویه مناسب استفاده کنید. بعد از ضدعفونی اجازه دهید سالن جهت استفاده مجدد کاملاً خشک شود.‌

شرایط نگهداری:

دور از دسترس کودکان و افراد نا آگاه قرار داده شود. در ظروف کاملاً دربسته نگهداری شود. هرگز گالن‌های محصول مصرف شده را مجدداً با سایر محصولات پر نکنید. در محل خشک، خنک، تاریک و در دمای0.25 درجه سلسیوس حمل و نگهداری شود.‌

عمر قفسه ای

ترکیبات ‌A‌ و ‌B‌ عمر قفسه‌ای 12 ماهه برای بسته‌بندی‌های باز نشده دارند و در صورت باز شدن باید نهایتاً در عرض 6 ماه مورد استفاده قرار گیرند. براساس یافته‌های در دسترس مخلوط این دو ترکیب را می‌توان تا 24 ساعت بدون از دست رفتن کیفیت آن مورد استفاده قرار داد. محلول پایه (آب + مخلوط دو ترکیب) را می‌بایست نهایتا  در عرض 2 ساعت مورد استفاده قرار داد.‌

از بین بردن

مقادیر کم این ترکیب با میزان زیادی از آب خنثی شده و از بین می‌روند. اما مقادیر زیاد را باید با توجه به قوانین و دستورالعمل‌های منطقه‌ای توسط شرکت آب و فاضلاب مورد تائید از بین برد. برای این که افراد و محیط زیست از خطر در معرض بودن با این مواد در امان بمانند، برگه اطلاعات ایمنی محصول برای هر یک از ترکیبات ‌A‌ و B‌، پریمیکس هر دو محصول و محلول پایه را مطالعه نمائید.‌