اسپیراجکت | Spiraject


اسپیرامایسین (600000 واحد بین المللی) - Spiramycin (600000 IU/ml)

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال 10، 20 ،50 و 100 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

هر میلی‌لیتر از این محصول‌ ‌حاوی 600000 واحد بین المللی اسپیرامایسین (آدیپات) می‌باشد.

مکانیسم اثر:

اسپیرامایسین یک آنتی بیوتیک باکتریواستاتیک از خانواده ماکرولیدها می باشد که با اتصال به تحت واحد ریبوزومی ‌‌50s مانع از سنتز پروتئین باکتری می گردد. اسپیرامایسین دارای انتشار بافتی گسترده، همراه با غلظت بالا بویژه  در ترشحات و بافت ریه، ماکروفاژ های آلوئولی، بافت پستان و شیراست. اسپیرامایسین بر روی بیشتر باکتری های گرم منفی و گرم مثبت (استافیلوکوکوس اورئوس، مانهیمیا همولیتیکا، پاستورلا مولتوسیدا) و مایکوپلاسما موثر است.

اسپیرامایسین در کبد متابولیزه می شود و مسیر اصلی دفع آن از طریق صفرا است.

موارد مصرف:

درمان عفونت های تنفسی ناشی از پاستورلا مولتوسیدا و مانهیمیا همولیتیکا ‌

درمان ورم پستان های بالینی حاد در گاو های شیرده ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس حساس به اسپیرامایسین ‌

مقدار و نحوه مصرف:

به صورت  عضلانی‌ ‌‌

گاو:

ورم پستان: 30000 واحد بین المللی اسپیرامایسین به ازای هرکیلوگرم وزن بدن معادل 5 میلی لیتر‌‌ به ازای هر ‌‌100 ‌کیلوگرم وزن بدن، دو نوبت به فاصله 24 ‌ ساعت

عفونت تنفسی: 100000 واحد بین المللی به ازای هر کیلوگرم وزن بدن معادل 5 میلی لیتر به ازای 30 کیلوگرم وزن بدن، دو نوبت به فاصله 48 ساعت‌ ‌

موارد منع مصرف:

در مواردی که حساسیت نسبت به اسپیرامایسین وجود دارد، مصرف نشود.

عوارض جانبی:

این احتمال وجود دارد که در محل تزریق عوارض پوستی مشاهده شود که تا 42 روز ممکن است باقی بماند.

در گاو ممکن است باعث افزایش ترشح بزاق تا 3 ساعت پس از مصرف گردد.

در صورت بروز هرگونه واکنش شدید در دام، به دامپزشک مراجعه شود.

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت و احشاء: 52 روز‌‌

شیر: 10 روز‌

توصیه‌های دارویی‌:

بیش از 15 میلی لیتر در یک ناحیه تزریق نشود.

در صورت تقسیم حجم مورد نیاز دارو بهتر است تزریق در عضلات دو طرف گردن انجام شود و چنانچه از دو قسمت بیشتر است فاصله دو محل تزریق از یکدیگر حداقل 15 سانتی متر در یک سمت گردن باشد.

موارد احتیاط:

در صورت تزریق اتفاقی به انسان سریعاً به پزشک مراجعه شود.

در صورت وجود سابقه حساسیت  به اسپیرامایسین یا سایر ماکرولید ها از تماس با این محصول خودداری کنید.

بعد از استفاده حتماً دست‌ها را شستشو دهید.

درصورت تماس دارو با چشم یا پوست، محل تماس را با آب فراوان بشویید.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

شرایط نگهداری:

در دمای 30-15 درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.

مصرف این دارو بعد از باز شدن درب محصول تا 28 روز امکان‌پذیر می‌باشد.