اسپکترامست® ال سی | Spectramast® LC


سفتیوفور هیدروکلراید

اسپکترامست® ال سی | Spectramast® LC
  • - گونه هدف :
  • - تولید کننده :
  • Zoetis
  • - بسته بندی :
  • سوسپانسیون استریل

مشخصات محصول

تعریف:

اسپکترامست® ال سی | Spectramast® LC

برای درمان داخل پستانی در گاوهای شیروار

مشخصات:

سفتیوفور هیدروکلراید یک آنتی بیوتیک از خانواده سـفالوسپورین ها می باشـد. اسپکترامست® ال سی | Spectramast® LC سوسپانسیون استریل بر پایه روغنی می باشد.‌

ترکیب:

هر سرنگ یکبار مصرف 10 میلی لیتری شامل ترکیب ذیل می باشد:‌
‌سفتیوفور هیدرو کلراید 125 میلی گرم ‌
موم میکرو کریستاله 700 میلی گرم
اولئیل پلی اکسی گلیسرید 500 میلی گرم
روغن پنبه دانه

موارد مصرف:

اسپکترامست® ال سی | Spectramast® LC (سوسپانسیون استریل سفتیوفور داخل پستانی ) در گاوهای شیروار برای درمان در موارد ذیل استفاده می شود:‌

1- برای درمان ورم پستان های بالینی ناشی از استافیلوکوک های کوآگولاز منفی و استرپتوکوکوس دیس آگالاکتیه و اشریشیاکلی

2- برای درمان ورم پستان های تحت بالینی ناشی از استافیلوکوک های کوآگولاز منفی و استرپتوکوکوس دیس آگالاکتیه ‌

مقدار و نحوه مصرف:

یک سرنگ را در هر کارتیه مبتلا تجویز نمایید.این درمان 24 ساعت بعد مجدد تکرار شود. تجویز روزانه برای ادامه درمان می تواند تا 8 روز متوالی تکرار شود.‌

سرنگ یکبار مصرف به گونه ای طراحی شده است که برای ورود جزئی و یا کامل به داخل سرپستانک مناسب می باشد.

1- ورود کامل:‌

درپوش قرمز را برداشته و لوله باریک سرنگ را بطور کامل و به آهستگی وارد مجرای پستانی نموده و با دقت آنرا تخلیه نمایید.‌

2- ورود جزئی: ‌

سر پوش قرمز رنگ را برداشته و به آرامی نوک سفید رنگ نمایان شده را داخل مجرای پستانی نموده و با دقت آنرا تخلیه نمایید.‌

درمان:

سر پستانک ها را بطور کامل با آب گرمی که حاوی ضدعفونی کننده مناسب است بشویید. و سپس سر پستانک ها را بطورکامل خشک نمایید.

شیر موجود در کارتیه را کاملاً تخلیه نمایید.

سر هر پستانک را با یک پد الکلی مجزا تمیز نمایید. نحوه مصرف را انتخاب نمایید و نوک سرنگ را وارد کانال سرپستانک نمایید و سرنگ را بطور کامل داخل کارتیه تخلیه کنید. کل کارتیه را ماساژ دهید تا سوسپانسیون درون سیسترن های شیر پخش شود. ‌

موارد احتیاط:

مانند سایر دارو ها استفاده اسپکترامست® ال سی | Spectramast® LC در حیواناتی که سابقه حساسیت به این دارو را دارند، ممنوع است.

پنی سیلین ها و سفالوسپورین ها می توانند موجب واکنش های آلرژیک در افراد حساس شوند. تماس موضعی با آنتی بیوتیک هایی نظیر سفتیوفور در بعضی از افراد می تواند واکنش های آلرژیک خفیف تا شدیدی را ایجاد نماید. تماس طولانی یا پی در پی می تواند باعث ایجاد حساسیت گردد. از تماس مستقیم این محصول با پوست، چشم ها، دهان و لباس اجتناب شود. پوشیدن دستکش محافظ می تواند از حساسیت پوستی جلوگیری نماید. افراد با سابقه حساسیت به پنی سیلین یا سفالوسپورین ها باید از این محصول دوری کنند. ‌

در صورت تماس اتفاقی با چشم، چشمها را به مدت 15 دقیقه با آب بشویید. در صورت تماس اتفاقی با پوست، پوست با آب و صابون شسته شود. لباس های آلوده شده تعویض گردد. اگر واکنش های آلرژیک (نظیر کهیر پوستی، اشکال در تنفس) رخ داد به پزشک مراجعه نمایید.‌

این دارو فقط برای استفاده در حیوانات می باشد. ‌

این دارو مصرف انسانی ندارد.‌

هشدار:

اسپکترامست® ال سی | Spectramast® LC تنها با نسخه و تحت نظر دامپزشک مصرف گردد.‌

زمان پرهیز از مصرف:

شیر: گاوهای تحت درمان (حداکثر هشت روز درمان) تا 72 ساعت بعد از آخرین درمان برای مصارف انسانی نباید استفاده شود.‌

گوشت: 2 روز پس از آخرین درمان

استفاده از این دارو به روشی جز آنچه در مبحث نحوه مصرف ذکر شد می تواند منجر به وجود باقی مانده دارویی شود.‌

شرایط نگهداری:

در دمای اتاق 20 تا 25 درجه سلسیوس نگهداری شود.‌

دور از نور نگهداری شود.‌

تولیدکننده:

شرکت زوئتیس – آمریکا