آیورمکتین 1% + کلرسولون 10% | Ivermectin 1% + Clorsulon 10%


آیورمکتین 1% + کلرسولون 10% | Ivermectin 1% + Clorsulon 10%

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال های 10‌، 20، 50 و 100 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

هر میلی لیتر حاوی:

آیورمکتین 10 میلی گرم
کلرسولون 100 میلی‌گرم

موارد مصرف:

برای درمان آلودگی های همزمان با انگل ترماتود و نماتود یا بندپایان نظیر مراحل بالغ و نابالغ کرم های گرد، کرم های ریوی، لاروهای مگس، جرب ها، شپش و فلوک کبدی در گاو مصرف می شود.

کرم های گرد گوارشی (مراحل بالغ و لارو مرحله چهارم:)‌

‌Ostertagia ostertagi (لارو مرحله مهاری)

Ostertagia lyrata

Haemonchus placei

Trichostrongylus axei

Trichostrongylus colubriformis

Cooperia oncophora

Cooperia punctata

Cooperia pectinata

Bunostomum phlebotomum

Oesophagostomum radiatum

Strongyloides papillosus (‌مرحله بالغ‌)‌

Nematodirus helvetianus (‌مرحله بالغ‌)‌

‌‌Nematodirus spathiger (‌مرحله بالغ‌)‌

کرم های ریوی (مراحل بالغ و لارو مرحله چهارم):‌

Dictyocaulus viviparus

فلوک کبدی (بالغ):

Fasciola hepatica

لارو مگس (مراحل انگلی):

Hypoderma bovis

Hypoderma lineatum

جرب:

Psoroptes bovis

Sarcoptes scabiei var. bovis

شپش مکنده:

Linognathus vituli

Haematopinus eurysternus

این محصول ممکن است برای کمک در کنترل آلودکی ناشی از جرب‌ Chorioptes bovis مورد استفاده قرار گیرد ولی حذف کامل انگلی ممکن است رخ ندهد.

مقدار و نحوه مصرف:

این محصول باید تنها به صورت زیرجلدی و تک دوز مصرف شود.

یک میلی لیتر به ازای هر 50 کیلوگرم وزن بدن (200 میکروگرم آیورمکتین به همراه 2 میلی گرم کلرسولون به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) مصرف شود.

یک میلی لیتر به ازای هر 50 کیلوگرم وزن بدن برای درمان کافی است.

عوارض جانبی:

در برخی از گاو ها به دنبال تزریق زیرجلدی عوارض گذرایی گزارش شده است.

تورم بافت نرم و یا درد خفیف در محل تزریق نیز مشاهده شده است.

این عوارض بدون درمان برطرف می شود.

در موارد بروز ازدیاد حساسیت درمان علامتی باید انجام پذیرد.

عوارض حاد ناشی از مصرف زیرجلدی 40 برابر دوز درمانی آیورمکتین در گاو ها شامل علائم مرتبط با اعصاب مرکزی نظیر افسردگی و بی حالی، عدم تعادل، خوابیدن به پهلو و در نهایت احتمال مرگ است. درمان علامتی باید انجام شود.

سطح دوز سندرم سمی در گاو برای کلرسولون شناسایی نشده است.

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت و ا حشاء : 66 روز ‌

موارد منع مصرف:

استفاده در گونه هایی غیر از گاو به عنوان مثال در سگ ها عوارض جانبی شدید، حتی مرگ در پی خواهد داشت.

به صورت داخل وریدی یا عضلانی استفاده نشود.

در حیواناتی که نسبت به ماده موثر این محصول حساسیت شناخته شده دارند، مصرف نشود. مصرف آن در‌ ‌دام هایی که شیر‌ ‌آنها به مصرف انسان می رسد، ممنوع است. در گاوهای شیری غیرشیروار از جمله تلیسه های آبستن که  ظرف 60 روز آینده زایمان خواهند داشت، استفاده نشود.‌

توصیه های دارویی: تزریق فقط به صورت زیرجلدی است.‌

برای تجویز دوز صحیح بهتر است دام ها را توزین کرده و دقت و صحت سرنگ نیز باید بررسی شود.

چنانچه حیوانات به صورت گروهی درمان می‌شوند، بهتر است دام ها براساس وزن، گروه بندی شوند تا کمتر یا بیشتر از دوز مورد نیاز، دارو تجویز نشود.

دوز های بیش از 10 میلی لیتر به دو قسمت تقسیم و در دو محل تزریق شود.

تزریق در زیر پوست ناحیه پشت شانه انجام شود.

استفاده از سوزن 20-15 میلی متری گیچ 17 توصیه می شود.

بهتر است از سرنگ های هیپودرمیک اتوماتیک استفاده کنید.

در صورت استفاده از سرنگ زیرپوستی، برای کشیدن دارو از ویال، از سوزن استریل جداگانه ای استفاده کنید.

این محصول حاوی ماده نگهدارنده ضد باکتریایی نیست.

پیش از کشیدن دارو درب ویال را ضد عفونی و از سرنگ و سوزن استریل خشک استفاده کنید.

تزریق بر روی پوست کثیف و خیس دام توصیه نمی شود.

هنگامی که دمای این محصول به کمتر از 5 درجه سلسیوس برسد، تزریق به دلیل افزایش ویسکوزیته دارو سخت می شود. گرم کردن محصول تا رسیدن به دمای 15 درجه سلسیوس، سهولت تزریق محصول را تا حد زیادی افزایش می دهد.

در موارد بالینی مشکوک به مقاومت در برابر داروهای ضد انگل، باید مصرف آن ها با استفاده از آزمایش های مناسب (نظیر آزمایش کاهش تعداد تخم انگل مدفوع) مورد بررسی قرار گیرد و در صورتی که نتایج موثق آزمایش (ها) مقاومت انگل ها در برابر یک ضد انگل را نشان دهد، بهتر است از ضد انگلی با مکانیسم اثر متفاوت استفاده شود.

استفاده مکرر ممکن است منجر به گسترش مقاومت شود.

زمان درمان مراحل انگلی لارو مگس باید با دقت مشخص شود.

آورمکتین ها در گونه های غیر هدف ممکن است به خوبی تحمل نشود.

مواردی از عدم تحمل‌‌ ‌منجر به مرگ در سگ ها، به ویژه در نژاد های Old English Sheepdog, Collie‌ و انواع گونه های لاکپشت گزارش شده است.

آیورمکتین برای آبزیان بسیار سمی است،

گاو درمان شده با این دارو تا 14 روز نباید به منابع آبی که برای آبزیان استفاده می‌شود، دسترسی داشته ‌باشد.

این محصول برای ماهی ها و آبزیان بسیار خطرناک است.

استخرها، تالاب ها و آبراه ها را با دارو یا ظرف خالی محصول آلوده نکنید.

به علت عدم مطالعات در رابطه با سازگاری دارو، نباید این محصول با سایر محصولات دارویی دامپزشکی مخلوط شود.

هنگام مصرف این محصول از اعمال موارد ذیل اجتناب شود:

استفاده مکرر یک خانواده دارویی از ضد انگل ها در یک دوره ی زمانی طولانی مدت.

مصرف دارو، کمتر از مقادیر توصیه شده، به دلیل تخمین وزن بدن، کمتر از وزن حقیقی دام، تزریق نادرست محصول و یا کالیبره نبودن شربت خوران.

موارد احتیاط:

هنگام استفاده، از کشیدن سیگار، خوردن و آشامیدن خودداری شود.

در صورت تماس با لباس، بلافاصله لباس را درآورید. از تماس محصول با پوست و چشم خودداری شود.‌‌

بعد از استفاده دست‌ها را شستشو دهید.

از تزریق اتفاقی به خود اجتناب کنید.

این محصول ممکن است باعث تحریک و یا درد در محل تزریق شود.

در صورت تزریق اتفاقی به انسان سریعا به پزشک مراجعه کنید و برگه مربوط به اطلاعات این محصول را ارائه دهید.

شرایط نگهداری:

در دمای 30 – 15 درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.

پس از اولین استفاده، به مدت 28 روز قابل مصرف است.

 

فروش بدون نسخه دامپزشک ممنوع است.