آیورمکتین 0.1% + تریکلابندازول 5%


Ivermectin 0.1% + Triclabendazole 5%

آیورمکتین 0.1% + تریکلابندازول 5%
 • - گونه هدف :
 • - بسته بندی :
 • ظروف نیم، یک و چهار لیتری‌‌‌

مشخصات محصول

ترکیب:

هر میلی‌لیتر از سوسپانسیون خوراکی آیورمکتین و تریکلابندازول دارای یک میلی‌گرم آیورمکتین و 50 میلی‌گرم تریکلابندازول می‌باشد.‌

مکانیسم اثر:

این ترکیب حاوی آیورمکتین بوده که از گروه ماکروسایکلیک لاکتون بوده و روی طیف گسترده ای از انگل های گرد و انگل های خارجی موثر است و دیگری تریکلابندازول از گروه بنزیمیدازول‌ها می‌باشد. ترکیب این دو ضد انگل نسبت به زمانی که به صورت تکی استفاده می‌شوند طیف اثر گسترده‌تر و اثربخشی قویتری ایجاد می‌نماید.

آیورمکتین 0.1% + تریکلابندازول 5% با تداخل در گیرنده‌های‌ GABA‌ و آن هم از طریق فعال شدن دروازه ورود یون‌های کلراید به داخل سلول‌ Post synaptic باعث دپلاریزاسیون وسیع و غیرقابل بازگشت در سلول شده که موجب مرگ انگل می شود.

تریکلابندازول به عنوان کشنده فلوک کبدی یا Flukicide شناخته می‌شود. این ترکیبات با اتصال به بتا توبولین، باعث دپلیمریزاسیون سلولی می شوند. در چنین حالتی همه فرآیندهای سلولی مرتبط با بتاتوبولین مختل شده و مرگ انگل را سبب می‌شود.

موارد مصرف:

 • درمان آلودگی های انگلی ترکیبی ناشی از نماتودها، فلوک ها و بندپایان (انگل های گرد گوارشی، انگل های ریوی، فلوک کبدی و مگس لارو بینی‌)
 • نماتودهای دستگاه گوارشی (بالغ و نابالغ)‌
 • فلوک های کبدی (بالغ ،نابالغ و مراحل اولیه لاروی کمتر از یک هفته)‌
 • لارو مگس بینی (همه مراحل:)استروس اویس

مقدار و نحوه مصرف:

یک میلی لیتر آیورمکتین 0.1% + تریکلابندازول 5% به ازای هر 5 کیلوگرم وزن بدن (معادل 0.2 میلی گرم آیورمکتین و 10 میلی‌گرم تریکلابندازول به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) که از طریق شربت خوران به دام خورانده می‌شود. برای تجویز دوز صحیح بهتر است حیوانات را توزین نموده و شربت خوران نیز قبل از مصرف کنترل گردد. چنانچه حیوانات به صورت گروهی درمان می‌شوند، بهتر است گروه درمان شونده به خوبی توزین گردند تا از افزایش دوز دارو جلوگیری گردد.

عوارض مسمومیت با مصرف 5 برابر دوز توصیه شده، مشاهده نشده است.

موارد منع مصرف:

آیورمکتین 0.1% + تریکلابندازول 5% در مواردی که حساسیت نسبت به هر یک از مواد اولیه و یا جانبی مشاهده شود، منع مصرف دارد.

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت و احشا: 27 روز

شیر: در میش هایی که شیر آنها مصرف انسانی دارد، مصرف نشود. این موضوع برای دوره خشکی هم صادق می‌باشد.

موارد احتیاط:

 • از تماس مستقیم محصول با پوست و چشم خودداری شود.
 • در زمان استفاده، از کشیدن سیگار، خوردن و آشامیدن خودداری شود.
 • در زمان تجویز مستقیم این محصول از دستکش‌های غیرقابل نفوذ استفاده گردد.
 • بعد از استفاده حتماً دست‌ها را شستشو دهید.
 • مقاومت به دارو حتماً در نظر گرفته شود، به همین منظور شمارش تخم‌های انگل هر از چندی بررسی شود.‌‌‌ در صورت تایید مقاومت به دارو، باید از یک ضدانگل از یک گروه دارویی دیگر و با مکانیسم اثر متفاوت استفاده شود.
 • این ترکیب برای ماهی و سایر آبزیان خطرناک است.
 • از آلودگی منابع آبی با این محصول جلوگیری شود.
 • دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

شرایط نگهداری:

در دمای زیر 25 درجه سلسیوس و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود.‌از یخ‌زدگی محافظت شود.