آکوا جی بی 100 | Aqua GB 100


بنزالکونیم کلراید + گلوتارآلدئید

آکوا جی بی 100 | Aqua GB 100
  • - گونه هدف :
  • - طریقه مصرف :
  • - بسته بندی :
  • ظروف 4 لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

آکوا جی بی 100 | Aqua GB 100

بنزالکونیم   کلراید 6/25  درصد
گلوتارآلدئید 3/125 درصد

موارد مصرف:

آکوا جی بی 100 | Aqua GB 100 یک گندزدا با اثر سینرژیستی قوی، وسیع الطیف و با اثری سریع می باشد که علیه اکثر میکروارگانیسم ها از قبیل باکتری های گرم مثبت و گرم منفی و اشکال در حال رشد مایکوپلاسماها، مایکوباکترها، انواع ویروس ها، قارچ ها، مخمرها، کپک ها، جلبک ها، پرتوزوآ و اسپور قارچ ها و باکتری ها موثر است. از محلول رقیق شده این محصول برای گندزدایی فضا، ساختمان و تجهیزات دامداری و مرغداری ها، حوضچه های ورودی سالن های دامداری و مرغداری، کارخانجات جوجه کشی، کشتارگاه های دام و طیور و مراکز تلقیح مصنوعی، بیمارستان های دامپزشکی، وسایل و ماشین آلات حمل و نقل دام وطیور و نیز در صنایع غذایی، کارخانجات صنایع غذایی، سردخانه ها و انبارهای مواد غذایی استفاده می شود.

مقدار و نحوه مصرف:

جهت گندزدایی سطوحی که از قبل با فارم واش® شسته شده باشند، به میزان 1 به 100 و در موارد آلودگی شدید و یا سالن هایی که شست  و شوی اولیه مناسبی ندارند به میزان 1 به 50 استفاده شود.برای حوضچه های ورودی از نسبت 1 به 20 استفاده شود. روش مصرف به صورت غوطه وری، مه پاشی جهت گندزدایی هوا اسپری با فشار کم جهت گندزدایی سطوح و پر کردن حوضچه های ورودی می باشد.

موارد احتیاط:

سطوحی که در تماس مستقیم با دام یا مواد غذایی می باشند پس از ضدعفونی شسته شوند. این محلول نباید با مواد دیگر مخلوط شود.

از ظروف خالی این محلول استفاده نشود. در هنگام کار از دستکش، ماسک، عینک و روپوش استفاده گردد و در صورت تماس با چشم با آب فراوان شسته شود. محلول تهیه شده حداکثر تا یک هفته مصرف شود.

جهت اثر بخشی بیشتر شستشو قبل از گندزدایی توصیه می شود.

شرایط نگهداری:

در جای خشک، بین 10 تا 25 درجه سلسیوس، دور از تابش مستقیم نور و دسترس کودکان نگهداری شود.