آکوا جی بی 100® | ®Aqua GB 100


گلوتارآلدئید + بنزالکونیم کلراید | Glutaraldehyde + Benzalkonium chloride

  • - گونه هدف :
  • - طریقه مصرف :
  • - بسته بندی :
  • ظروف 4 لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

آکوا جی بی 100 | Aqua GB 100

بنزالکونیم کلراید 6/25  درصد
گلوتارآلدئید 3/125 درصد

موارد مصرف:

یک گندزدا با اثر سینرژیستی قوی، وسیع الطیف و با اثری سریع می باشد که علیه اکثر میکروارگانیسم ها از قبیل باکتری های گرم مثبت و گرم منفی و اشکال در حال رشد مایکوپلاسماها، مایکوباکترها، انواع ویروس ها، قارچ ها، مخمرها، کپک ها، جلبک ها، پرتوزوآ و اسپور قارچ ها و باکتری ها موثر است. از محلول رقیق شده این محصول برای گندزدایی فضا، ساختمان و تجهیزات دامداری و مرغداری ها، حوضچه های ورودی سالن های دامداری و مرغداری، کارخانجات جوجه کشی، کشتارگاه های دام و طیور و مراکز تلقیح مصنوعی، بیمارستان های دامپزشکی، وسایل و ماشین آلات حمل و نقل دام وطیور و نیز در صنایع غذایی، کارخانجات صنایع غذایی، سردخانه ها و انبارهای مواد غذایی استفاده می شود.

مقدار و نحوه مصرف:

به نسبت 1 به 100 جهت گندزدایی سطوحی که از قبل با فارم واش® شسته و تمیز باشند، در موارد آلودگی شدید یا عدم امکان شستشوی اولیه به نسبت 1 به 50 و برای حوضچه های ورودی از نسبت 1 به 20 استفاده می شود، زمان کافی برای گندزدایی وسایل 30 دقیقه می باشد. روش مصرف به صورت حمام برای غوطه وری، پرکردن حوضچه های ورودی، مه پاشی جهت گندزدایی هوا، اسپری برای گندزدایی سطوح و استفاده از اسفنج برای گندزدایی موضعی صورت می گیرد.

موارد احتیاط:

سطوحی که در تماس مستقیم با دام یا مواد غذایی می باشند پس از ضدعفونی شسته شوند.

این محلول نباید با مواد دیگر مخلوط شود.

از ظروف خالی این محلول استفاده نشود.

در هنگام کار از دستکش، ماسک، عینک و روپوش استفاده گردد و در صورت تماس با چشم با آب فراوان شسته شود.

محلول تهیه شده حداکثر تا یک هفته مصرف شود.

جهت اثر بخشی بیشتر شستشو قبل از گندزدایی توصیه می شود.

شرایط نگهداری:

در جای خشک، در دمای 30-15 درجه سلسیوس، دور از تابش مستقیم نور و دسترس کودکان نگهداری شود.