آکوا تیت دیپ 5 رویان® | ®Aqua Teat Dip 5 Rooyan


پویدون آیوداین 5% تیت دیپ | Povidone Iodine 5% Teat Dip

  • - گونه هدف :
  • - طریقه مصرف :
  • - بسته بندی :
  • ظروف 1، 2، 4، 5، 10 و 20 لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

هر میلی‌لیتر از محلول ضدعفونی‌کننده دارای 50 میلی‌گرم پویدون آیوداین معادل با 5 میلی‌گرم ید فعال می باشد.

مکانیسم اثر:

ماده موثره در این محصول از ترکیب ید با پلیمر پویدون بدست می‌آید.

ید فعال یک ماده بسیار قوی بر علیه میکرو‌ب‌های مثبت و منفی است بطوری که ید اثر باکتریسیدال داشته و سبب مرگ باکتری‌ها می‌گردد. علاوه بر این ید برعلیه ویروس‌ها، قارچ‌ها، پروتوزوآ و اسپورها هم بسیار موثر است. ید با سرعت از دیواره سلولی عبور نموده و وارد سیتوپلاسم میکروارگانیسم می‌شود و با اتصال به پروتئین‌های سلولی میکروب را از بین می‌برد. ید، درون سلول از طریق اتصال به محل‌های خاصی باعث می‌شود تا محل پیوندهای هیدروژنی در پروتئین‌ها بلوک شوند و از این طریق با تخریب ساختمان پروتئین، میکروارگانیسم را از بین می‌برد. همچنین ید فعال با اتصال به گروه‌های سولفیدی در پروتئین‌ها سبب عدم سنتز آنها شده و مرگ سلول را باعث می‌شود. این مکانیسم به قدری قوی و سریع است که تاکنون مقاومت نسبت به ید مشاهده نشده است.

موارد مصرف:

این محصول برای کمک به کنترل و پیشگیری از بیماری ورم پستان در گاوهای شیری و یا سایر حیوانات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مقدار و نحوه مصرف:

محلول ضدعفونی‌کننده به صورت غوطه‌وری (Dipping) مورداستفاده قرار می‌گیرد. بعد از اتمام شیردوشی و در فواصل طولانی که شیردوشی صورت نمی‌گیرد از این محلول استفاده می‌شود. به همین منظور و بدون رقیق نمودن محلول ضدعفونی‌کننده، ظرف مخصوص پر کردن ضدعفونی را پر نموده سپس سر پستانک‌ها را درون تیت کاپ غوطه‌ور نمایید و اجازه دهید تا ضدعفونی‌کننده بر روی پستان خشک شود. برای نوبت بعدی شیردوشی ابتدا پستان‌ها را با آب شسته و خشک نموده و سپس حیوان را به محل شیردوشی بفرستید.

عوارض جانبی :

عارضه جانبی با این محلول ضدعفونی‌کننده به ندرت مشاهده می‌شود اما ممکن است برخی از حیوانات به ماده موثره یا ید در محصول حساسیت داشته باشند در این صورت تنها عارضه جانبی التهاب در محل مورد استفاده خواهد بود. در این صورت از مصرف این ضدعفونی‌کننده و سایر ضدعفونی‌کننده‌های یدوفور پرهیز نمایید. در چنین مواردی توصیه می‌شود از محلول‌های ضدعفونی‌کننده که حاوی ید فعال نیستند استفاده شود مانند محلول ضدعفونی‌کننده کلرهگزیدین که یکی دیگر از تولیدات این شرکت می‌باشد.

زمان پرهیز از مصرف:

این محلول ضدعفونی‌کننده چه در شیر و چه در گوشت نیازی به پرهیز از مصرف ندارد.

توصیه‌های ضروری و احتیاط‌‌های بهداشتی :

– محلول ضدعفونی‌کننده پویدون آیداین 5% تیت دیپ فقط برای مصرف موضعی بوده و از تجویز غیرموضعی پرهیز شود.

‌- از مصرف همزمان با سایر ضدعفونی‌کننده‌های مخصوص تیت دیپ خودداری نمایید.

‌- محلول ضدعفونی‌کننده را با آب و سایر حلال‌ها به هیچ عنوان رقیق نکنید. همچنین محلول ضدعفونی‌کننده به صورت اسپری هم روی پستان قابل استفاده نیست این محلول باید به صورت غلیظ مورداستفاده قرار گیرد.

‌- در هنگام کار با محلول از لباس و پوشش‌های مناسب استفاده کنید.

‌- افرادی که به مواد موجود در محصول حساسیت دارند نباید با این محلول کار کنند. در صورت تماس با چشم و یا مخاطات دیگر بلافاصله محل را با آب فراوان شستشو دهید. در صورت نیاز، به پزشک مراجعه نمایید.

‌- از خوردن و آشامیدن و یا سیگار کشیدن در زمان استفاده از محلول ضدعفونی‌کننده خودداری شود. در صورت خورده شدن بلافاصله به

پزشک مراجعه شود. لیبل محصول را هم به پزشک نشان دهید.

‌- پس از باز کردن درب بسته‌بندی محلول ضدعفونی‌کننده تا 45 روز بعد از آن قابل استفاده می‌باشد.

‌- از دسترس کودکان دور نگه داشته شود.

شرایط نگهداری:

– محلول ضدعفونی‌کننده را در بسته‌بندی اصلی، درجای خشک، در دمای 30-15 درجه سلسیوس و دور از تابش نور مستقیم آفتاب نگهداری کنید.

‌- در هوای سرد ریزش محلول از درون ظرف ممکن است به راحتی انجام نگردد که دلیل آن ویسکوزیته بالای محلول است. لذا محلول را ابتدا کمی گرم نموده و از درون ظرف به راحتی خارج نمایید. به هیچ وجه بطور مستقیم بسته‌بندی را روی شعله و وسایل گرم کننده که دارای شعله مستقیم هستند برای گرم کردن قرار ندهید. بهترین راه گرم کردن قرار دادن بسته‌بندی درون آب گرم می‌باشد.