آپی هرب | ApiHerb


کاهش تخم های نوزما در زنبور عسل

آپی هرب | ApiHerb
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • بسته های 10 عددی و ساشه های 500 و 1000 گرمی

مشخصات محصول

خاصیت محصول:

آپی هرب | ApiHerb یک مکمل خوراکی بر پایه عصاره‌های گیاهی، روغن‌های ضروری و ویتامین‌های گروه B

کاهش تخم‌های نوزما / زنبور عسل:

تحقیقات اثرگذاری آپی هرب را در کاهش سطوح آلودگی با نوزما ثابت نموده است.
تحقیقات اثرگذاری آپی هرب را در درمان سطوح آلودگی با نوزما ثابت نموده است.

تعداد زنبورهای آلوده شده توسط نوزما:

افزایش جمعیت کلنی:

این تحقیق ثابت کرد آپی هرب تاثیر مثبتی بر افزایش جمعیت کندوها دارد. کندوهاز درمان شده توسط این دارو افزایش جمعیت حدود 25 درصدی را نسبت به کندوهای درمان نشده نسان می‌دهند.
این تحقیق ثابت کرد آپی هرب تاثیر مثبتی بر افزایش جمعیت کندوها دارد. کندوهاز درمان شده توسط این دارو افزایش جمعیت حدود 25 درصدی را نسبت به کندوهای درمان نشده نسان می‌دهند.

روش مصرف (دوز به ازای هر کندو):

  • چهار گرم از آپی هرب | ApiHerb را در 50 میلی لیتر شربت شکر 1:1 (50 درصد آب و 50 درصد شکر) حل نمایید 5 میلی لیتر از محلول آماده شده بر روی هر قاب چکانده شود. درمان هر هفته یک بار به مدت 3 هفته تکرار شود.
  • دو تا سه گرم از آپی هرب | ApiHerb را در یک لیتر شربت 1:1 حل نموده و در اختیار زنبورها قرار دهید تا خورده شود.

(در هر نوبت که شربت دهی انجام می‌شود.)

توصیه:

محلول را 12 ساعت قبل از مصرف آماده نموده و تا قبل از مصرف در محلی تاریک و خنک نگهداری کنید.

از محلول آماده شده‌ای که 48 ساعت از زمان آماده‌سازی آن گذشته است، استفاده نکنید.

زمان مصرف:

پاییز – بهار

در محدوده دمایی 15 تا 30 درجه سلسیوس

نحوه مصرف:

چکاندن 5 میلی لیتر از محلول آماده شده بر روی هر قاب به صورت هفتگی برای مدت 3 هفته

افزودن 3-2 گرم از پودر به یک لیتر شربت 1:1 جهت خوردن توسط زنبور عسل

نتایج مصرف:

تحقیقات ثابت کرده است هنگامی که زنبورها از آپی هرب | ApiHerb استفاده می‌کنند سالم‌تر به نظر می‌رساند.

آپی هرب | ApiHerb وضعیت زنبورهای درگیر با نوزما را بهبود بخشیده و تحمل زمستان را برای آنها آسان‌تر می‌کند، همچنین موجبات تقویت زنبورها بعد از درمان‌های ضدکنه واروآ را فراهم می‌آورد.

تولید کننده:

‌شرکت کمیکالز لا‌یف اس پی ای – ایتالیا