آپی بایوکسال | Api Bioxal


اگزالیک اسید | Oxalic acid

آپی بایوکسال | Api Bioxal
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ساشه های 35 گرمی

مشخصات محصول

ترکیب:

آپی بایوکسال | Api Bioxal

هر 100گرم حاوی :‌ اگزالیک اسید دی هیدرات 88.6 گرم

نگهدارنده ها تا 100 گرم

موارد مصرف:

درمان واروازیس (از بین برنده کنه یا مایت واروای زنبور عسل)‌

اگزالیک اسید ماده موثره آپی بایوکسال | Api Bioxal جزیی از عسل طبیعی می باشد و غلظت آن در عسل بستگی به منبع گیاهی دارد.در صورت استفاده صحیح از آپی بایوکسال انتظار نمی رود هیچ افزایش اگزالیک اسیدی ناشی از باقیمانده دارویی در عسل مشاهده شود.

زنبورداری ارگانیک:

آپی بایوکسال | Api Bioxal در زنبورداری های ارگانیک اجازه استفاده دارد.‌

میزان اثربخشی:

آپی بایوکسال | Api Bioxal اثربخشی قوی و تحمل پذیری بالایی برای زنبورها دارد.‌

مزایا:

– کیفیت بالا ‌

– ایمنی کامل برای استفاده در مصرف کننده ،زنبورها و کندوها

– اثربخشی بالا و زنبورداری ارگانیک ‌

– پودر آسان حل شونده در محلول شکر در دمای اتاق

– امکان تجویز  محصول  به دو روش (چکاندن و تبخیر)‌

میزان و نحوه مصرف:

این محصول پودری قابل حل  در آب برای زنبور عسل می باشد و باید به صورت زیر استفاده شود:‌

الف: میزان و نحوه مصرف بوسیله چکاندن:

بسته 35 گرمی آپی بایوکسال را باز کرده و همه پودر را در میزان توصیه شده از شربت حل نمایید. (آب و شکر به نسبت 310 گرم شکر و 310 گرم آب جهت تهیه 500 میلی لیتر شربت)  ساشه 35 گرمی آپی بایوکسال را در 500 میلی لیتر شربت حل کنید. دارو باید در یک مرحله تجویز گردد.محلول با یک سرنگ به میزان 5 میلی لیتر برای هر شانه ی پر از زنبور عسل روی شانه ها چکانده شود.‌

ب: میزان و نحوه مصرف بوسیله تبخیر:

از دستگاه مقاومت الکتریکی برای تبخیر استفاده کنید. مخزن دستگاه بخارساز را با 223 گرم آپی بایوکسال پر کنید. دستگاه را از طریق ورودی کندو و به منظور جلوگیری از تماس با شانه کندو، زیر زنبورها قرار دهید. ورودی کندو را به منظور جلوگیری از خروج زنبورها و دود مسدود کنید. بخارساز را طبق دستور شرکت سازنده به مدت 3 دقیقه روشن کنید. (در حدود290-280 درجه سلسیوس) و کندو را به مدت 10 دقیقه دیگر ببندید.

بخارساز را بعد از هر بار استفاده و پس از سرد شدن تمیز کنید تا باقیمانده های دارویی برداشته شوند. از آب قابل شرب برای سرد کردن و یا تمیز کردن استفاده کنید.‌

زمان پرهیز از مصرف:

ندارد.‌

آپی بایوکسال | Api Bioxal فقط در زمانی که تخم ریزی کم یا قطع شده یا زمانی که ملکه محدود شده و تخمگذاری وجود ندارد، استفاده  شود. حضور نوزاد بطور قابل توجهی اثربخشی آپی بایوکسال را کاهش می دهد.‌

اثرات جانبی:

ممکن است کلنی بطور مختصری در حین درمان تحریک شود.اگر متوجه هر گونه عوارض جدی یا سایر اثراتی که در این بروشور ذکر نشده شدید لطفاً با دامپزشک خود تماس بگیرید.

احتیاط مخصوص ذخیره سازی:

محصول را داخل یخچال یا فریزر  نگهداری نکنید. ساشه را از نور مستقیم آفتاب  محافظت کنید. پودر را در بسته بندی اصلی نگهداری کنید. به منظور حفاظت محصول از رطوبت پس از باز کردن بسته، آنرا به دقت ببندید.‌

هشدارهای ویژه:

هشدارهای ویژه برای حیوانات: به منظور اثربخشی بیشتر، این محصول را در کلونی های بدون نوزاد و یا آن هایی که به طور موقت از نوزاد تخلیه شده استفاده کنید.کلونی های شدیداً آسیب دیده، علی رغم درمان های دقیق نمی توانند از اثرات آلودگی زنده بمانند.‌

احتیاط های ویژه برای حیوانات:

درمان ها را بدون ساپر (طبقه بالا) انجام دهید. به منظور جلوگیری از آلودگی مجدد باید همه کندوها را همزمان درمان کرد. از ایجاد مزاحمت  برای کندوها در روز بعد از درمان خودداری کنید.‌

توصیه های ویژه برای افرادی که این محصول را برای حیوانات به کار می گیرند: به علت درماتیت تماسی احتمالی و تحریک پوست و چشم ناشی از pH‌ محصول، باید از تماس مستقیم آن با پوست و چشم خودداری شود. هنگام کار با محصول (چه در دوره درمان و چه در دوره بعد از درمان) دستکش های غیرقابل نفوذ پوشیده شود و از عینک های محافظ استفاده شود. هنگام کار با محصول پودری (هم در دوره تبخیر و هم در دوره ی بعد از درمان) ماسک محافظت کننده FFP‌‌2، دستکش و عینک محافظ استفاده شود. بعد از اتمام کار دست ها و وسایل مورد استفاده را با آب و صابون بشویید. در صورت تماس با چشم، چشم ها را بطور کامل با آب تمیز شسته و با پزشک تماس بگیرید.از استشمام محصول خودداری کنید. ‌

تداخل با سایر محصولات دامپزشکی و سایر اشکال تداخل: هم زمان با سایر ضدجرب ها (ضدمایت) و ضدکنه ها استفاده نشود.‌

مصرف بیش از اندازه: مصرف بیش از اندازه می تواند توسعه کلونی ها را در آینده دچار مشکل کند. مصرف بیش از اندازه یا پیاپی دارو در کلونی ها باعث کاهش تعداد زنبورهای بالغ می گردد.‌

احتیاط ویژه برای از بین بردن محصول استفاده نشده یا مواد بازمانده بعد از مصرف چنین محصولاتی:‌

هر گونه محصول استفاده نشده یا باقیمانده دارویی محصولات دامپزشکی باید طبق مقررات محلی از بین برده شود.‌

نباید اجازه داده شود که این محصول آب ها را آلوده کند چرا که ممکن است برای ماهی ها و سایر موجودات آبزی خطرناک باشد.‌

فقط برای مصرف دامپزشکی  .بعد از باز کردن ساشه همه محتویات باید ظرف 3 ماه مصرف شود.‌

شرایط نگهداری:

در جای خشک و خنک نگهداری شود.

تولیدکننده:

‌شرکت کمیکالز لا‌یف اس پی ای – ایتالیا