آویاکس 5% | Aviax 5%


سمدورامایسین 5% | Semduramicin 5%

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • پاکت های 25 کیلوگرمی‌

مشخصات محصول

ترکیب:

هر کیلوگرم از محصول حاوی:

سمدورامایسین 50 گرم

موارد مصرف‌:

این محصول کوکسیدیواستاتی یونوفوره است که برای پیشگیری کوکسیدیوز در طیور گوشتی مصرف می شود. این محصول روی ‌
E.acervulina, E.brunetti, E.maxima, E.necatrix, E.tenella, E.mivati and E.mitis
موثر است.

موارد مصرف:

مقدار 400 تا 500 گرم از محصول به ازای هر یک تن دان اضافه شده و کاملا مخلوط شود تا دوز 25-20 پی پی ام از سمدورامایسین در دان نهایی تامین شود.
این محصول از روز اول پرورش تا روز آخر بصورت مداوم باید مصرف شود.

مقدار و نحوه مصرف:

مقدار 400 تا 500 گرم از محصول به ازای هر یک تن دان اضافه شده و کاملا مخلوط شود تا دوز 25-20 پی پی ام از سمدورامایسین در دان نهایی تامین شود.
این محصول از روز اول پرورش تا روز آخر بصورت مداوم باید مصرف شود.

موارد منع مصرف:

در مرغ تخمگذار مصرف نشود.

ناسازگاری با دیگر ترکیبات دارویی:

ندارد.

عوارض جانبی:

در استفاده مطابق با روش و دوز توصیه شده عوارض جانبی گزارش نشده است.

زمان پرهیز از مصرف‌:

ندارد.

موارد احتیاط برای استفاده کنندگان:

از تماس مستقیم با پوست و چشم و مخاطات جلوگیری شود.
در موارد تماس تصادفی با چشم، موضع را با آب فراوان وپاکیزه شست و شو دهید.
دست ها و پوست در تماس با محصول را پس از استفاده بشویید.
هنگام آماده سازی از ماسک، عینک و دستکش مناسب استفاده شود.
در صورت بروز نشانه های تنفسی همراه با بروشور و یا برچسب محصول به پزشک مراجعه کنید.

عمر قفسه ای:

2 سال

شرایط نگهداری:

در محل خشک ، خنک و دور از تابش نورخورشید نگهداری شود.
درو از دسترس اطفال و حیوانات خانگی نگهداری شود.