آمپرومکس 6/9® | ®Ampromax 9.6


آمپرولیوم 9/6 | Amprolium 9.6

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ظروف 100، 200، 500 میلی لیتری، 1 و 2 لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

هر میلی‌لیتر از محصول حاوی 96 میلی‌گرم آمپرولیوم (هیدروکلراید) می‌باشد.

حیوان هدف:

طیور گوشتی، پولت‌های مادر و تخمگذار، مرغان مادر و بوقلمون

مکانیسم اثر:

آمپرولیوم از لحاظ شکل ساختمانی مشابه تیامین بوده و به صورت آنتاگونیست رقابتی مانع استفاده ایمریا از تیامین شده و با اختلال در متابولیسم داخلی انگل باعث نابودی آن می‌گردد. آمپرولیوم بیشترین اثر را در سه روز اول چرخه زندگی ایمریا داشته و بر روی مروزوئیت‌ها و سایر مراحل چرخه زندگی ایمریا نیز موثر است. آمپرولیوم در سلول‌های اپیتلیال روده با اثر بر روی نسل اول شیزونت‌ها و جلوگیری از تمایز مروزوئیت‌ها و متوقف ساختن مراحل جنسی و هاگ‌گذاری اووسیست‌ها، فعالیت ضدکوکسیدیایی خود را  اعمال می‌کند. 90% از آمپرولیوم مصرف شده توسط طیور در روده‌ها باقی می‌ماند و در مدت 48 ساعت به طور کامل ازبدن دفع می‌گردد.

موارد مصرف:

آمپرومکس 996® به منظور پیشگیری و  درمان کوکسیدیوز طیور به کار می‌رود و علیه طیف وسیعی از گونه‌های بیماریزای ایمریا شامل ایمریا تنلا، ایمریا آسرولینا، ایمریا ماکسیما، ایمریا برونتی، ایمریا میتیس، ایمریا پره کوکس، ایمریا نکاتریکس در طیور گوشتی، و ایمریا آدنوئیدس، ایمریا مله آگریمیتیس، ایمریا گالوپاونیس و ایمریا مله آگریدیس در بوقلمون موثر است.

روش و میزان مصرف

250 میلی‌لیتر از محلول را در 200 لیتر آب آشامیدنی به خوبی حل کرده و به عنوان تنها منبع آب آشامیدنی به مدت 3 تا 5 روز در اختیار گله قرار دهید.

در همه‌گیری‌های شدید 500 میلی‌لیتر از محلول را در 200 لیتر آب آشامیدنی حل کرده، ابتدا به مدت 3 تا 5 روز و سپس درمان را با مقدار 125 میلی‌لیتر در 200 لیتر آب به مدت یک تا دو هفته ادامه دهید.

موارد منع مصرف:

در طیور تخم‌گذار در دوره تولید، منع مصرف دارد.

تداخل دارویی:

از مصرف همزمان با سایر ضد کوکسیدیوزهای درمانی و فورازولیدون خودداری شود.

عوارض جانبی:

ندارد.

موارد احتیاط:

پس از باز شدن درب بطری، محتویات در مدت 1 ماه باید مصرف گردد.

محلول تهیه شده حاوی دارو حداکثر تا 24ساعت باید مصرف شود.

با جیره‌هایی که حاوی مقادیر بالای کولین کلراید یا تیامین می‌باشند، مصرف نشود.

در صورت تماس با پوست یا چشم، محل تماس را با آب شستشو دهید.

دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

زمان پرهیز از مصرف:

ندارد.

شرایط نگهداری:

در دمای 30-15 درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.

از یخ زدن محصول جداً خودداری شود.