آموکسی وت رویان® | ®Amoxivet 50 Rooyan


آموکسی سیلین تری هیدرات 50% | Amoxicillin trihydarte 50%

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ساشه های 100، 150، 500، 1000، 5000 گرمی و ظروف پلا‌ستیکی 100، 500 و 1000 گرمی

مشخصات محصول

ترکیب:

هر گرم از محصول حاوی 500 میلی‌گرم آموکسی‌سیلین تری‌هیدرات (معادل 436 میلی گرم آموکسی سیلین خالص) است.

مکانیسم اثر:

آموکسی سیلین یک آنتی بیوتیک نیمه سنتتیک، باکتریوسید و وابسته به زمان بوده که به وسیله مهار سنتز دیواره سلولی باکتری در خلال تکثیر، عمل می کند. آموکسی سیلین یک آنتی بیوتیک وسیع الطیف است که روی باکتری های گرم مثبت و باکتری های گرم منفی که در لایه خارجی دیواره خود لیپوپلی ساکارید و پروتئین می سازند تاثیر می گذارد.

آموکسی سیلین به خوبی به دنبال مصرف از راه خوراکی جذب شده و ماندگاری خوبی در حضور اسید معده دارد. دفع آموکسی سیلین عمدتاً از راه کلیه و بدون تغییر شکل بوده و به خوبی در مایعات بدن پخش می گردد.

موارد مصرف:

آموکسی‌سیلین تری‌هیدرات در ماکیان و بوقلمون برای درمان عفونت های مجاری گوارشی، تنفسی و ادراری که توسط باکتری های حساس به آموکسی سیلین همچون کمپیلوباکتر، کلستریدیوم، ای کلای، اریزیپلوتریکس، هموفیلوس، پاستورلا، سالمونلا، استافیلوکوکوس و استرپتوکوکوس ایجاد شده، کاربرد دارد.

لا‌زم به ذکر است که اگرچه این محصول بر روی تمامی باکتری های ذکر شده موثر است اما در درمان بیماری انتریت نکروتیک در طیور کاربرد اختصاصی دارد.

مقدار و نحوه مصرف:

طیور گوشتی، پولت تخم گذارو مرغ مادر: 15 میلی گرم آموکسی سیلین تری هیدرات به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز، معادل 1/13 میلی گرم آموکسی سیلین خالص به ازای هر کیلوگرم در روز (معادل ‌‌30‌‌ میلی گرم از محصول به ازای هر کیلوگرم در روز) یا ‌‌400‌‌ گرم از محصول در 1000 تا 2000 لیتر آب به مدت 3 روز یا در موارد شدید تا 5 روز

بوقلمون: 20-15 میلی گرم آموکسی سیلین تری هیدرات به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز، معادل 14/17-1/13 میلی گرم آموکسی سیلین خالص به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز (معادل 40‌‌‌‌-‌‌30‌‌ میلی گرم از محصول به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز) یا 533‌‌‌‌-‌‌400‌‌ گرم از محصول در 1000 تا 2000 لیتر آب به مدت 3 روز یا در موارد شدید تا 5 روز‌

اردک: 20 میلی گرم آموکسی‌سیلین تری‌هیدرات به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز معادل 4/17 میلی گرم آموکسی سیلین خالص به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز (معادل 40 میلی گرم از محصول به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) به مدت 3 روز

هر میزان از داروی تهیه شده در آب که بعد از 12 ساعت باقی بماند باید دور ریخته شود.

موارد منع مصرف:

در طیور تخمگذاری که تولید آنها به مصرف انسانی می رسد، مصرف نشود.

4 هفته قبل از شروع تخمگذاری مصرف نگردد.

تداخل دارویی:

همزمان با آنتی بیوتیک هایی که دارای اثر باکتریواستاتیک بوده همچون تتراسیکلین ها، ماکرولیدها، سولفونامیدها نباید استفاده شوند چرا که می توانند آنتاگونیست اثر باکتریوسیدی آموکسی سیلین باشند.

از آن جا که نئومایسین جذب گوارشی آموکسی سیلین را بلاک می کند، همزمان با نئومایسین مصرف نگردد.

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت طیور: 1 روز

گوشت اردک: 9 روز

گوشت بوقلمون: 5 روز

موارد احتیاط:

پس از بازشدن بسته بندی، محصول در عرض 6 ماه باید استفاده شود.‌

پس از حل کردن محصول در آب آشامیدنی حداکثر تا 12 ساعت مصرف گردد.

پس از باز کردن بسته بندی جهت جلوگیری از کاهش کیفیت محصول، درب ‌آنرا به خوبی ببندید.

شرایط نگهداری:

در دمای 30-15 درجه سلسیوس، در محل خشک و بیرون از یخچال نگهداری شود.