آلفامیون® | ®Alphamune


بتاگلوکانها 26% و مانان 28%

آلفامیون® | ®Alphamune
  • - گونه هدف :
  • - تولید کننده :
  • Zoetis
  • - بسته بندی :
  • کیسه‌های 20 کیلو گرمی(800 کیلوگرم بر روی هر پالت)

مشخصات محصول

ساختار:

آلفامیون® | ®Alphamune  منشاء مخمری دارد. این محصول منبع غنی از بتاگلوکان‌ها و مانان‌ها می‌باشد.

بتاگلوکان‌های موجود در آلفامیون پلی‌ساکاریدهایی با زنجیره‌های فرعی (6-3،1-1) به شکل ساختاری پیچیده می‌باشند به نحوی که آنزیم‌های گلوکاناز قادر به شکستن این مولکول‌ها نمی‌باشند. این مولکول‌ها در بدن نشخوارکنندگان قابلیت تخمیر دارند. بتاگلوکان‌ها محرک سیستم ایمنی می‌باشند به صورتی که به ماکروفاژها چسبیده و آنها را فعال نموده و نهایتا موجب ترشح سایتوکین‌ها از ماکروفاژها می‌شوند. این مواد واسط ایمنی، موجب فعال شدن سایر ماکروفاژها و لنفوسیت‌ها می‌گردند.

مانان‌های موجود در آلفامیون® | ®Alphamune ساختارهای پروتئینی – پلی‌ساکاریدی می‌باشند که از میکروارگانیسم ساکارومیسس سرویسیه منشاء می‌گیرند. این مواد قابلیت هضم در حیوانات غیرنشخوارکننده را نداشته و به عنوان یک سوبسترا و منبع انرژی برای لاکتوباسیل‌ها مطرح می‌باشند. مانان‌ها گرایش شدیدی جهت چسبیدن به بعضی باکتری‌های گرم منفی دارند. مانان‌ها باعث نازکی دیواره روده شده و نهایتا باعث بهبود جذب مواد مغذی می‌شوند.

مشخصات:

شکل فیزیکی گرانول با سایز 0.85 – 0.3 میلی‌متر
میزان رطوبت 7-10 درصد
میزان کلی بتاگلوکان‌ها حداقل 24 درصد
میزان مانان‌ها 5 تا 15 درصد
پروتئین 28-30 درصد

مشخصات میکروبی:

ای‌کولای صفر در هر گرم نمونه
سالمونلا صفر در هر 25 گرم نمونه

اثرات آلفامیون:

1- محرک سیستم ایمنی: آلفامیون® | ®Alphamune موجب عملکرد بهینه سیستم ایمنی اخـتـصـاصی می‌گــردد. در تـحـقـیـقـی که در آمریکا (سال 2003) صورت پذیرفت در سن 26 روزگی به تعدادی نیمچه خروس واکسن کشته نیوکاسل تزریق شده و در سن 49 روزگی نمونه خون به آزمایشگاه فرستاده شد. نتایج این آزمایش در جدول روبرو بطور خلاصه مشخص گردیده است.

جدول 1: روند افزایش تیتر نیوکاسل براساس مقادیر آلفامیون® | ®Alphamune موجود در جیره غذایی نیمچه‌ها

2- اثرات پری بیوتیکی: آلفامیون® | ®Alphamune از اثرات تهاجمی باکتری‌هایی از قبیل ای‌کولای و سالمونلا به مخاطات روده به مقادیر قابل‌توجهی خواهد کاست. در واقع آلفامیون® | ®Alphamune از کلونیزه شدن این باکتری‌ها به دیواره روده جلوگیری کرده و در نتیجه از تکثیر و دفع باکتری‌های پاتوژن از پرنده مزبور به میزان زیادی کاسته خواهد شد.متقابلا آلفامیون® | ®Alphamune موجب بهبود رشد و گسترش لاکتو باسیل‌ها در دستگاه گوارش می‌گردد.

3- محرک رشد: در کلیه آزمایشات به عمل آمده مشخص گردید که آلفامیون® | ®Alphamune باعث وزن‌گیری بیشتر، ضریب تبدیل و تلفات کمتر در پرندگان می‌شود. در یک تحقیق عملکرد آلفامیون® | ®Alphamune با آنتی‌بیوتیک رشد آویلامایسین تحت آزمایش قرار گرفت. در این تحقیق به یکسری از پرندگان 500 گرم در تن جیره غذایی آلفامیون® | ®Alphamune و به گروه دیگر آویلامایسین به میزان   10ppm خورانده شد. در سن 42 روزگی شاخص بازدهی تــولیــد اروپـایی (EPEF) در ایـن آزمایش مورد مقایسه قرار گرفت. نتیجه آزمایش به شکل جدول ذیل مـی‌بــاشـد کــه مشـخـصاً دلالـت بــر جایگزینی مناسب این محصول بجای آنتی‌بیوتیک‌های محرک رشد از جمله آویلامایسین را دارد.

قابل ذکر است که آلفامیون® | ®Alphamune در مرغان تخمگذار نیز موجب افزایش تولید سـرانـه خـواهـد شـد. هـمـچـنـیـن در آزمایشات متعدد مشخص گردید که گله‌های تخمگذاری که از این محصول استفاده می‌کردند در درگیری‌های بیماری‌های عفونی مانند برونشیت، خیلی سریع‌تر از گله‌های معمولی دوره نقاهت را طی نموده و نهایتاً زودتر به تولید باز خواهند گشت. اضافه کردن آلفامیون® | ®Alphamune پس از درگیری‌‌ها‌ی عفونی موجب کوتاهتر شدن دوره بیماری در مرغان تخمگذار می‌شود. لازم به توضیح است که تخم‌مرغ‌های بد شکل در این گله‌ها به مراتب خیلی کم‌تر از گله‌هایی است که آلفامیون® | ®Alphamune دریافت نکرده‌اند.

4- جاذب سموم قارچی: بتاگلوکان‌ها قادر به جذب مایکوتوکسین‌ها به خود بوده که در نهایت موجب کاهش اثرات سوء این سموم بر بدن پرنده خواهند شد.

مزایا:

1- تحریک سیستم ایمنی

2- بهبود ضریب تبدیل، کاهش تلفات و افزایش وزن‌گیری روزا

3- یکنواختی بسیار بالای محصول به معنی در دسترس بودن یکسان برای کلیه پرندگان می‌باشد.

4- کاربرد راحت و بی خطر بودن:

ریزش یکنواخت در دان، فاقد اسید، عدم خورندگی، بدون طعم

5- مقرون به صرفه

6- کاهش اتصال سالمونلا به روده‌ها

7- جاذب مایکوتوکسین‌ها

8-  تولید تخم‌مرغ بیشتر، افزایش کیفیت پوسته و کاهش تعداد تخم‌مرغ‌های درجه دو

مقدار مصرف:

500گرم در تن دان طیور

احتیاطات:

آلفامیون® | ®Alphamune برای انسان و حیوان سمی نمی‌باشد. توصیه می‌شود حین کار با این محصول از ماسک محافظ استفاده نمایید.

شرایط نگهداری:

در دمای معمولی محیط (25درجه سلسیوس) و شرایط خشک و در ظروف دربسته نگهداری شود.

تاریخ مصرف:

تا 2 سال پس از تولید

تولیدکننده:

شرکت زوئتیس – ایتالیا