آلبندازول 20% | Albendazole 20%


آلبندازول 20%

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ظروف 100، 200، 250، 500، 1000 و 2000 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

هر میلی لیتر سوسپانسیون خوراکی ‌حاوی 200 میلی گرم آلبندازول می باشد.

مکانیسم اثر:

آلبندازول مانند سایر بنزیمیدازول ها با جلوگیری از اثر آنزیم فومارات ردوکتاز موجب توقف تولید ‌ATP‌ و در نتیجه فلج عضلانی و مرگ انگل می گردد.

موارد مصرف:

آلبندازول یک داروی ضد انگل وسیع الطیف موثر بر روی کرم های دستگاه تنفسی، کرم های نواری و گرد دستگاه گوارش و فرم بالغ فاسیولا در گاو می باشد که روی مراحل لاروی (نابالغ) اکثر کرم های انگلی نیز موثر است.

این محصول همچنین بر روی تخم فلوک ها و کرم های گرد موثر است.

مقدار و نحوه مصرف:

برای کنترل کرم های گرد و کرم های ریوی، کرم های نواری و تخم فلوک ها و کرم های گرد 5/7 میلی گرم به ازای یک کیلوگرم وزن دام (75/3 میلی لیتر برای 100 کیلوگرم وزن بدن دام)‌

برای درمان فلوک های بالغ کبدی (فاسیولیازیس مزمن) 10 میلی گرم به ازای یک کیلوگرم وزن دام (5 میلی لیتر برای 100 کیلوگرم وزن بدن دام)

زمان پرهیز از مصرف:

گاو:

گوشت و احشاء: 14 روز‌‌

شیر: 72 ساعت‌

موارد منع مصرف‌:

این محصول در مواردی که حساسیت نسبت به ماده اولیه و یا جانبی مشاهده شود، منع مصرف دارد.

توصیه های دارویی:

قبل از مصرف، ظرف محصول را به خوبی تکان دهید.

به نظر نمی رسد که این محصول اختلالی در عملکرد تولید مثلی گاو های نر و گاو های آبستن ایجاد کند.

گاوهایی که از آسیب جدی ریوی به دلیل آلودگی شدید به کرم های ریوی رنج می برند ممکن است تا چند هفته پس از عفونت به سرفه ادامه دهند.

هنگام مصرف باید مراقب بود که به ناحیه حلق آسیبی وارد نشود.

نباید این محصول رقیق و یا با سایر محصولات دارویی دامپزشکی مخلوط گردد.

از آلودگی محصول در حین استفاده اجتناب شود.

در موارد بالینی مشکوک به مقاومت در برابر داروهای ضد انگل، باید مصرف آن ها با استفاده از آزمایش های مناسب (نظیر آزمایش کاهش تعداد تخم انگل مدفوع) مورد بررسی قرار گیرد و در صورتی که نتایج موثق آزمایش (ها) مقاومت انگل ها در برابر یک ضد انگل را نشان دهد، بهتر است از خانواده دارویی دیگر، ضد انگلی با مکانیسم اثر متفاوت استفاده شود.

هنگام مصرف این محصول از اعمال موارد ذیل اجتناب گردد:

استفاده مکرر یک خانواده دارویی از ضد انگل ها در یک دوره ی زمانی طولانی مدت‌

مصرف دارو کمتر از مقادیر توصیه شده، به دلیل تخمین وزن بدن کمتر از وزن حقیقی دام، تجویز نادرست محصول و یا کالیبره نبودن شربت خوران.

موارد احتیاط‌:

این محصول ممکن است برای پوست و چشم تحریک کننده باشد و باعث حساسیت پوستی شود.

باید تماس مستقیم این محصول با پوست و چشم را به حداقل رساند.

در هنگام کار با این محصول باید از تجهیزات محافظتی، از جمله دستکش های لاستیکی غیر قابل نفوذ استفاده کرد.

در صورت ریختن تصادفی محصول بر روی پوست، محل تماس را با آب و صابون بشویید.

در صورت تماس اتفاقی با چشم، چشم ها را کاملاً با آب جاری بشویید.

در صورت پایداری عارضه بر روی پوست یا چشم به همراه برچسب یا بروشور دارو به پزشک مراجعه کنید.

بعد از استفاده دست‌ها و ناحیه ای که در معرض دارو قرار گرفته است را شستشو دهید.

در زمان استفاده، از کشیدن سیگار، خوردن و آشامیدن خودداری شود.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

اثرات زیست محیطی‌:

مدفوع حاوی آلبندازول و متابولیت های آن که توسط حیوانات درمان شده با آلبندازول روی مرتع دفع می شود، ممکن است فراوانی ارگانیسم های تغذیه کننده از مدفوع را کاهش دهد. به دلیل اثرات نامطلوب بر موجودات آبزی، دام ها تا 7 روز پس از درمان نباید به آب های سطحی دسترسی داشته باشند.

آلبندازول به سرعت به آلبندازول سولفوکساید متابولیزه می شود. آلبندازول سولفوکساید در خاک بسیار پایدار است.

برای ماهیان و آبزیان خطرناک است. منابع آبی با محصول یا ظروف آن آلوده نشود.

دارو، ظروف حاوی این دارو و سایر باقیمانده های آن باید پس از مصرف به صورتی مطمئن از بین برده شود.

شرایط نگهداری:

در دمای 30-15 درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.