آلبندازول 5/2% رویان® | ®Albendazole 2.5% Rooyan


آلبندازول 5/2% رویان® | Albendazole 2.5%

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ظروف 100 میلی لیتری، 1، 2 و 4 لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

هر میلی لیتر حاوی 25 میلی گرم آلبندازول می باشد.

موارد مصرف:

آلبندازول یک داروی ضد انگل وسیع الطیف مؤثر بر روی کرم های دستگاه تنفس، کرم های نواری و گرد دستگاه گوارش و فرم بالغ فاسیولا در گاو، گوسفند و بز می باشد که روی مراحل لاروی (نابالغ) اکثر کرم های انگلی و تخم انگل ها نیز مؤثر است.

مقدار و نحوه مصرف:

گوسفند وبز: برای از بین بردن کرم های دستگاه گوارش و تنفس 5 میلی گرم به ازاء یک کیلوگرم وزن دام (2 میلی لیتر برای 10 کیلوگرم وزن بدن) و برای از بین بردن انگل های کبدی (فاسیولاهپاتیکا) 5/7 میلی گرم به ازای یک کیلوگرم وزن دام (3 میلی لیتر برای 10 کیلوگرم وزن بدن).

گاو و گوساله: برای از بین بردن کرم های دستگاه گوارش و تنفسی 5/7 میلی گرم به ازای یک کیلوگرم وزن دام (15میلی لیتر برای 50 کیلوگرم وزن بدن) و برای از بین بدن انگل های کبدی (فاسیولاهپاتیکا) 10 میلی گرم به ازای یک کیلوگرم وزن دام (20 میلی لیتر برای 50 کیلوگرم وزن بدن) یا طبق تجویز دکتر دامپزشک

شرایط نگهداری:

در دمای 30-15 درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.

زمان پرهیز از مصرف:

در گاو و گوساله فاصله آخرین دوز درمانی تا کشتار 14 روز و در گوسفند و بز 10 روز

شیر حیوانات تحت درمان تا 3 روز بعد از آخرین دوز درمانی به مصرف انسان نرسد.

موارد احتیاط:

در صورت آلوده شدن دست ها و صورت سریعاً با آب شسته شود. قبل از مصرف سوسپانسیون کاملاً یکنواخت شود و از یخ زدن سوسپانسیون جلوگیری شود. در 45 روز اول آبستنی مصرف نشود.

دور از دسترس اطفال نگهداری شود.