آلامایسین طولانی اثر 300 | Alamycin LA 300


اکسی تتراسایکلین(دی هیدرات) 30%

آلامایسین طولانی اثر 300 | Alamycin LA 300
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال

مشخصات محصول

ترکیب:

آلامایسین طولانی اثر 300 | Alamycin LA 300

هر میلی لیتر محلول استریل تزریقی حاوی: ‌
اکسی تتراسایکلین (دی هیدرات) 300 میلی گرم
سدیم فرمالدئید سولفوکسیلات دهیدرات 4 میلی گرم

موارد مصرف:

آلامایسین طولانی اثر 300 | Alamycin LA 300 آنتی بیوتیکی با طیف اثر گسترده می باشد که در درمان شرایط ایجاد شده یا مرتبط با ارگانیسم های حساس به اکسی تتراسایکلین در گاو و گوسفند استفاده می شود.

طیف گسترده ای از باکتری‌ ‌های گرم مثبت و گرم منفی شامل بوردتلا برونکی سپتیکا، تروپرلا (آرکانو باکتریوم ) پیوژنز،‌ ‌گونه های پاستورلا، گونه های استافیلوکوک و گونه های استرپتوکوک به اکسی تتراسایکلین حساس هستند. بعضی از مایکوپلاسماها، ریکتزیا، پروتوزوآ و کلامیدیا نیز به اکسی تتراسایکلین حساس می باشند.‌

آلامایسین طولانی اثر 300 | Alamycin LA 300 می تواند در درمان و کنترل طیف گسترده ای از عفونت های رایج سیستمیک، تنفسی، ادراری و موضعی استفاده شود. بنابراین موارد استفاده خاص آلامایسین طولانی اثر 300 | Alamycin LA 300 شامل پاستورلوز، نومونیا، رینیت آتروفیک، عفونت ناف، ورم پستان تابستانه در گاوها، کراتوکانژکتیویت و کنترل سقط جنین انزوتیک در گوسفند می باشد. استفاده ازاین محصول باید بر اساس آزمایشات حساسیت باکتریایی باشد؛ اگر این امر امکان پذیر نیست درمان باید براساس اطلاعات اپیدمیولوژیکی محلی در مورد حساسیت باکتری هدف باشد.‌

مقدار و نحوه مصرف:

آلامایسین طولانی اثر 300 | Alamycin LA 300 می تواند یا با دز استاندارد 20 میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن تزریق شود تا یک فعالیت ضد میکروبی 3 الی 4 روزه بدست آید و یا با دز بالاتر، 30 میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن که فعالیت طولانی تری را به مدت 5 الی 6 روز ایجاد می کند. 4 الی 6 ساعت پس از تزریق آلامایسین، حداکثر غلظت خونی ایجاد می شود که برای درمان عفونت های حاد مناسب است. تزریق با رعایت شرایط استریل انجام شود و به منظور اطمینان از دز صحیح دارو، وزن بدن تا آنجا که ممکن است دقیق محاسبه تا از تزریق نا کافی دارو خودداری گردد.‌

گاو و گوسفند:‌

دز: استاندارد 20mg/kg معادل (1ml/15 kg)‌

دز: بالا 30mg/kg معادل (1ml/10 kg)‌

حداکثر دز توصیه شده برای تزریق در یک ناحیه:‌

گاو: 15 میلی لیتر‌

گوسفند: 5 میلی لیتر

این محصول حاوی نگهدارنده ضد میکروبی نیست. قبل از کشیدن دارو سطح روی ویال را تمیز کنید. از سوزن و سرنگ استریل استفاده کنید.‌

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت: ‌

حیوانات در حین درمان نباید برای مصرف انسان کشتار شوند.‌

گاو: با دز  20mg/kg تا 28 روز و با دز  30mg/kg تا 35 روز

گوسفند: با دز  20mg/kg  تا 28 روز و با دز  30mg/kg تا 35 روز‌

شیر:‌

گاو: تا 10 روز پس آخرین تزریق ‌

گوسفند: تا 8 روز پس آخرین تزریق

موارد منع مصرف:

اگرچه محلول تزریقی آلامایسین طولانی اثر 300 | Alamycin LA 300 بخوبی تحمل می شود گاهی واکنش موضعی خفیفی به صورت زود گذر مشاهده می گردد.

استفاده از تتراساکلین ها در هنگام توسعه دندان ها و استخوان ها که شامل دوره آخر آبستنی هم می باشد ممکن است منجر به تغییر رنگ گردد. درمان با اکسی تتراساکلین عفونت کلامیدیایی در گله را بطور کامل از بین نمی برد. اگر درمان همزمان دیگری وجود دارد از محل تزریق دیگری استفاده شود.اگر متوجه شدید هر گونه عوارض جدی یا عوارضی که در این بروشور به آن اشاره نشده است رخ داده است، با دامپزشک خود تماس بگیرید.‌

موارد احتیاط:

از تزریق اتفاقی به خود جلوگیری شود. ‌

بعد از استفاده دست ها را بشویید. ‌

در صورت تماس با چشم یا پوست بلافاصله محل با آب شسته شود چون امکان التهاب وجود دارد.‌

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.‌

شرایط نگهداری:

دارو را در دمای زیر 25 درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری کنید.‌

بعد از اولین استفاده باقی مانده دارو را طی مدت 28 روز استفاده نمایید. ‌

تولیدکننده:

شرکت نوربروک – ایرلند ‌