آلامایسین طولانی اثر 200 | Alamycin LA 200


اکسی تتراسایکلین(دی هیدرات) 20%

آلامایسین طولانی اثر 200 | Alamycin LA 200
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال

مشخصات محصول

ترکیب:

آلامایسین طولانی اثر 200 | Alamycin LA 200

هر میلی لیتر محلول استریل تزریقی حاوی: ‌
اکسی تتراسایکلین (دی هیدرات) 200 میلی گرم‌
سدیم فرمالدئید سولفوکسیلات دهیدرات 4 میلی گرم‌

موارد مصرف:

آلامایسین طولانی اثر 200 | Alamycin LA 200 آنتی بیوتیکی با طیف اثر گسترده می باشد که در درمان شرایط ایجاد شده یا مرتبط با ارگانیسم های حساس به اکسی تتراسایکلین در گاو و گوسفند استفاده می شود. طیف گسترده ای از باکتری‌‌های گرم مثبت و گرم منفی شامل بوردتلا برونکی سپتیکا، اکتینومایسس پیوژنز، گونه های پاستورلا، گونه های استافیلوکوک و گونه های استرپتوکوک به اکسی تتراسایکلین حساس هستند. بعضی از مایکوپلاسماها، ریکتزیا، پروتوزوآ و کلامیدیا نیز به اکسی تتراسایکلین حساس می باشند.‌

آلامایسین طولانی اثر 200 | Alamycin LA 200 می تواند در درمان و کنترل طیف گسترده ای از عفونت های رایج سیستمیک، تنفسی، ادراری و موضعی استفاده شود. بنابراین آلامایسین طولانی اثر 200 | Alamycin LA 200 در درمان موارد ذیل استفاده می شود:‌

پاستورلوز و عفونت های دستگاه تنفسی ایجاد شده بوسیله مانهیمیا همولیتیکا و پاستورلا مولتوسیدا، رینیت آتروفیک ایجاد شده بوسیله بوردتلا برونکی سپتیکا، مانهمیا همولیتیکا و پاستورلا مولتوسیدا ، عفونت ناف و مفصل عفونی ایجاد شده بوسیله تروپرلا (آرکانو باکتریوم ) پیوژنز، اشریشیا کلی و استافیلوکوک اورئوس، ورم پستان ایجاد شده بوسیله تروپرلا (آرکانو باکتریوم) پیوژنز، اشریشیا کلی، استافیلوکوک اورئوس، استرپتوکوک آگالاکتیه و استرپتوکوک یوبریس، ورم پستان تابستانه در گاوها، متریت ایجاد شده بوسیله اشریشیا کلی و استرپتوکوک پیوژنز، کراتوکانژکتیویت و کنترل سقط جنین انزوتیک در گوسفند. ‌

مقدار و نحوه مصرف:

دوز توصیه شده 20 میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن معادل

با یک میلی لیتر برای هر 10 کیلوگرم وزن بدن بصورت تزریق داخل عضلانی عمیق‌

گاو و گوسفند:‌

دز : 20mg/kg ‌معادل (1ml/10kg )‌

حداکثر دز توصیه شده برای تزریق در یک ناحیه:‌

گاو: 15 میلی لیتر

گوسفند: 5 میلی لیتر‌

این محصول حاوی نگهدارنده ضد میکروبی نیست.

قبل از کشیدن دارو داخل سرنگ سطح روی ویال را تمیز کنید.

از سوزن و سرنگ استریل استفاده کنید.‌

زمان پرهیز از مصرف:

حیوانات در حین درمان نباید برای مصرف انسان کشتار شوند.‌

گاو: گوشت 31 روز، شیر 10 روز ‌

گوسفند: گوشت 9 روز، شیر 7 روز

موارد احتیاط:

اگرچه آلامایسین طولانی اثر 200 | Alamycin LA 200 بخوبی تحمل می شود، گاهی واکنش موضعی خفیفی به صورت زود گذر مشاهده می گردد. استفاده از تتراساکلین ها در هنگام توسعه دندان ها و استخوان ها که شامل دوره آخر آبستنی هم می باشد ممکن است منجر به تغییر رنگ گردد. درمان با اکسی تتراساکلین عفونت کلامیدیایی در گله را بطور کامل از بین نمی برد. اگر درمان همزمان دیگری وجود دارد از محل تزریق دیگری استفاده شود.اگر متوجه شدید هر گونه عوارض جدی یا عوارضی که در این بروشور به آن اشاره نشده است رخ داده است، با دامپزشک خود تماس بگیرید.‌

از تزریق اتفاقی به خود جلوگیری شود. ‌

بعد از استفاده دست ها را بشویید. ‌

در صورت تماس با چشم یا پوست بلافاصله محل با آب شسته شود چون امکان التهاب وجود دارد.‌

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.‌

شرایط نگهداری:

دارو را در دمای زیر 25 درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری کنید.‌

بعد از اولین استفاده باقی مانده دارو را طی مدت 28 روز استفاده نمایید. ‌

تولیدکننده:

شرکت نوربروک – ایرلند