محصولات داروهای وارداتی Impextraco

  Impextraco  

داروهای وارداتی

نام تجاری نام ژنریک فرم دارویی
زیمپکس ۰۰۶ زیمپکس ۰۰۶ پودر مخلوط در دان
زیمپکس ۰۰۷ زیمپکس ۰۰۷ پودر مخلوط در دان