محصولات داروهای وارداتی سلكو | Nutreco

  سلكو | Nutreco  

داروهای وارداتی

نام تجاری نام ژنریک فرم دارویی
سلاسید سلاسید پودر مخلوط در دان
سلکو پی اچ سلکو پی اچ محلول خوراکی
هندریکس کنسانتره ۲/۵% هندریکس کنسانتره ۲/۵% پودر مخلوط در دان