محصولات دارو های دام خانگی آنتی بیوتیک ها

  آنتی بیوتیک ها  

دارو های دام خانگی

نام تجاری نام ژنریک فرم دارویی
جنتامکس جنتامایسین ۵٪ محلول استریل تزریقی
سولفاجکت سولفادیازین ۲۰% + تریمتوپریم ۴% رویان محلول استریل تزریقی
فلوجکت فلورفنیکل ۳۰% محلول استریل تزریقی