محصولات داروهای دام بزرگ متفرقه

  متفرقه  

داروهای دام بزرگ

نام تجاری نام ژنریک فرم دارویی
برونوجکت برم هگزین محلول استریل تزریقی
برومنتول برم هگزین ۱% محلول خوراکی
برونشی مینت برونشی مینت محلول خوراکی
مکسی دایجسشن منبوتون محلول استریل تزریقی
پارافین خوراکی پارافین محلول خوراکی
کتوسول رویان پروپيلن گلايكول + كولين كلرايد (فعال)+ سولفات كبالت محلول خوراکی
هایپرجست پودر درمان سوءهاضمه و اشتهاآور پودر قابل حل در آب
کلر فنیرآمین کلرفنیرآمین مالئات محلول استریل تزریقی