محصولات داروهای دام بزرگ ویتامین ها

  ویتامین ها  

داروهای دام بزرگ

نام تجاری نام ژنریک فرم دارویی
آ، د۳، ای،سی رویان آ، د۳، ای،سی رویان محلول استریل تزریقی
هپاکارنیتول ال-كارنيتين + كولين كلرايد+ سوربيتول + عصاره آرتيشو محلول خوراکی
ب کمپلکس ب کمپلکس محلول خوراکی
کوباجکت فسفر آلی + ویتامین B۱۲ محلول استریل تزریقی
مکسی چوک رویان مولتی ویتامین محلول خوراکی
مولتی آمینوجکت مولتی ویتامین + اسید آمینه محلول استریل تزریقی
مولتی ویتامین و الکترولیت رویان مولتی ویتامین و الکترولیت پودر قابل حل در آب
آمین و ویت رویان مولتی ویتامین+اسید آمینه محلول خوراکی
ویتامین E + سلنیم رویان ویتامین E + سلنیم محلول استریل تزریقی
لیپوجکت ویتامین آ. د۳. ای محلول استریل تزریقی
ب کوجکت ویتامین ب کمپلکس محلول استریل تزریقی