محصولات داروهای طیور ویتامین ها

  ویتامین ها  

داروهای طیور

نام تجاری نام ژنریک فرم دارویی
آ، د۳، ای، سی رویان آ، د۳، ای، سی محلول خوراکی
آ، د۳، ای، سی، کا آ، د۳، ای، سی، کا محلول خوراکی
آ،دی۳، ی،سی، کا (wsp) آ،دی۳، ی،سی، کا پودر قابل حل در آب
هپاکارنیتول ال-کارنیتین + کولین کلراید + سوربیتول + عصاره آرتیشو محلول خوراکی
ب کمپلکس ب کمپلکس محلول خوراکی
ب کارنیتول ب کمپلکس + ال-کارنیتین محلول خوراکی
مینرال بی رویان ب کمپلکس + مواد معدنی محلول خوراکی
ب کمپلکس + ویتامین کا رویان ب کمپلکس + ویتامین کا پودر قابل حل در آب
نوتری وت مولتي ويتامين + اسيد آمينه + مواد معدني + عناصر كمياب پودر قابل حل در آب
مکسی چوک رویان مولتی ویتامین محلول خوراکی
ویتامیکس رویان مولتی ویتامین محلول خوراکی
آمینو ویتاتریس مولتی ویتامین + اسیدهای آمینه + عناصر کمیاب محلول خوراکی
آمین و ویت رویان مولتی ویتامین و اسید آمینه محلول خوراکی
مولتی ویتامین و الکترولیت رویان مولتی ویتامین و الکترولیت محلول خوراکی
مولتی ویتامین و الکترولیت رویان مولتی ویتامین و الکترولیت پودر قابل حل در آب
ویتا رنیل ویتامین + معدنی پودر قابل حل در آب
ویتاسلنیم رویان ویتامین E + سلنیوم محلول خوراکی
لیپوسل ویتامین آ، د۳، ای محلول خوراکی
ویتامین ث ۵۰% رویان ویتامین ث ۵۰% پودر قابل حل در آب
الیگوکلسیفوس کلسیم+منیزیم+فسفر+عناصر کمیاب محلول خوراکی
مینرامیکس کمپلکس مواد معدنی محلول خوراکی
انرژی پلاس گلوکز + بتائین + فسفر محلول خوراکی