محصولات داروهای طیور ضد انگل ها

  ضد انگل ها  

داروهای طیور

نام تجاری نام ژنریک فرم دارویی
مایتو فید پلاس سیر + اکالیپتوس+آویشن+بابونه پودر مخلوط در دان