درباره ما گواهینامه ها و جوایز

  گواهینامه ها و جوایز  

ISO 9002 and GMP

1391-11-22

در سال 2008 پس از در حال توسعه طرح با موفقیت خطوط تولید عامل هدفمند با ظرفیت تولید سالانه 6 میلیون لیتر از محلول خوراکی و 5000 تن پودر و مواد ضد عفونی کننده این کمک کرد به رویان دارو دستیابی به ISO 9002 و GMP بر اساس آیین نامه اروپایی برای خلاقیت در فرمول، دقیق و حساس و لطیف کردنتولید و ارائه طرح های بسته بندی جدید، افزایش صادرات و جامعیت بخشیدن به محصولات ما منجر به رسیدن به 80 گواهینامه برای تولید آنتی بیوتیک ها، محصولات تزریق، ویتامین ها و مواد ضد عفونی کننده است. علاوه بر این رویان دارو گواهینامه استاندارد اروپا (CE) در سال 2012 به دست آورد.