هفدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور و صنایع وابسته 1397، غرفه رویان دارو