هفدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور و دامپزشکی اصفهان 98

تاریخ شروع:        سه شنبه         98/01/27 (04/16/2019)
تاریخ پایان:         جمعه            98/01/30 (04/19/2019)
زمان بازدید:         16 الی 22
نوع نمایشگاه:      بین المللی
وب سایت:          isfahanvet.ir
تلفن:                  86031300-021 | 09128332400
فکس:                32602006-031

محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی اصفهان
آدرس: اصفهان، پل شهرستان، محل دایمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان