تماس با ما

دفتر

نشانی:
بخش دامی: تهران، خیابان استاد نجات الهی (ویلا)، کوچه مراغه، پلاک 13

بخش انسانی: تهران، خیابان استاد نجات الهی (ویلا)، کوچه سلمان پاک، پلاک 20، طبقه 2 و 4

کدپستی:

بخش دامی: 77610-15996 بخش انسانی: 73617-15996

تلفن:

بخش دامی: 57803000 (21) 98+ بخش انسانی: 92 – 88933088 (21) 98+

فکس:

بخش دامی: 57803002 (21) 98+ بخش انسانی: 88930917 (21) 98+

ایمیل:

info [at] rooyandarou.com

کارخانه

نشانی:
سمنان، شهرک صنعتی، شرق بلوار استقلال، خیابان ابتکار 3

کدپستی:
35351-69311

تلفن:

33652144 (23) 98+

33653655 (23) 98+

فکس:

33652144 (23) 98+

33653655 (23) 98+

فرم تماس